SALARIZAREA PE NOU ESTE IMPLEMENTATĂ CU GREU LA TELERADIO-MOLDOVA

Procesul de implementare a noului sistem de salarizare în cadrul Companiei Teleradio-Moldova decurge cu dificultate din cauza unor carenţe de management, dar şi a rezistenţei opuse de o parte a salariaţilor. O concluzie în acest sens au formulat în cadrul unei conferinţe de presă de la IPN experţii Asociaţiei Presei Electronice APEL care au monitorizat timp de 8 luni modul în care se desfăşoară reformele la Teleradio-Moldova în cadrul unui proiect finanţat de Fundaţia Soros-Moldova. Preşedintele APEL, Vasile State a spus că administraţia companiei a decis acum 3 ani înlocuirea vechiului sistem de salarizare cu unul menit să stimuleze performanţa profesională, iniţiativa fiind apreciată de către experţii Asociaţiei. Totuşi, conducerea companiei a tolerat nerespectarea termenelor de implementare prevăzute iniţial şi a evitat să aplice sancţiuni pentru a îndrepta situaţia la timp, fapt care a dus ulterior la mai multe amînări ale trecerii la noul sistem de salarizare în cazul unor subdiviziuni structurale. Potrivit experţilor APEL, Consiliul de Observatori al Companiei, deşi a examinat situaţia în domeniu în dese cazuri, n-a dat dovadă de consecvenţă în deciziile sale şi n-a supravegheat corespunzător aplicarea noului sistem de salarizare din cadrul instituţiei publice. În cadrul proiectului, APEL a elaborat 3 studii de caz care se referă la calitatea cadrului normativ intern vizînd noul sistem de salarizare, calitatea deciziilor conducerii companiei şi aplicarea noului sistem de salarizare la nivel de două subdiviziuni structurale. Potrivit expertului Cornelui Rusnac, la Radio Moldova, managerii au întreprins activităţile necesare pentru implementarea tuturor etapelor prevăzute de reforma sistemului de salarizare. În acelaşi timp, la TV Moldova 1 acţiunile managerilor au fost insuficiente şi/sau realizate cu întîrziere, iar sistemul nou nu a fost aplicat în totalitate.

Sursa: IPN