MESAJ DE FELICITARE ADRESAT LUI DONALD J. TRUMP, PRESEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Am onoarea de a Vă adresa, în numele Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări cu ocazia celebrării Zilei Independenţei Statelor Unite ale Americii – sărbătoare de însemnătate istorică pentru întreg poporul american.

În acest context deosebit, doresc să Vă asigur că sprijinul şi asistenţa considerabile, oferite Republicii Moldova pe parcursul anilor, menite să îmbunătăţească nivelul de trai al cetăţenilor, precum şi să consolideze capacităţile instituţiilor guvernamentale, prin implementarea reformelor sectoriale, sînt înalt apreciate.

Îmi exprim convingerea că relaţiile de prietenie și de colaborare dintre ambele ţări se vor dezvolta considerabil, fortificîndu-se pe mai departe, în sfere prioritare, pentru binele și în interesul popoarelor noastre.

Reiterînd felicitările alese, transmit cele mai bune urări de prosperitate continuă și pace tuturor americanilor, evidențiind, totodată, recunoştinţa cetăţenilor moldoveni pentru susținerea acordată în mod necondiționat.

Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Președinte, asigurarea distinsei mele consideraţii.

Igor DODON, Preşedinte al R. Moldova