GUVERNUL S-A INTRUNIT IN SEDINTA

Prim-ministru Chicu a condus ședința Guvernului. Pe agenda ședinței au fost 14 proiecte.

La începutul ședinței, secretarul general al MAEIE, Eugen Revenco, a prezentat o listă de decizii referitoare la cadre.

Ministrul C. Popovici a prezentat un proiect de Hotărîre a Guvernului, prin care se oferă 6 burse nominale și 11 burse de excelență pentru studenții-doctoranzi.

Viceprim-ministrul S. Pușcuța a prezentat proiectul de Hotărîre a Guvernului, referitor la achitarea cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organizațiile internaționale și regionale. Suma aprobată pentru achitare este de 65,6 milioane lei.

Ion Chicu a solicitat miniștrilor să evalueze raționamentele calității de membru a RM în cadrul fiecărei organizații regionale și internaționale și să asigure administrarea eficientă a calității de membru.

Ministrul Ion Perju a prezentat proiectul Hotărîrii de Guvern referitor la prevenirea introducerii în țară a virusului gripei aviare de pe teritoriul Ucrainei, unde se atestă o răspîndire a acestui virus. Hotărîrea adoptată vine cu o set de măsuri menite să protejeze consumatorii și sectorul avicol autohton.

Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului RM

01.08.20 - 00:27
01.08.20 - 00:33
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
02.08.20 - 02:29
02.08.20 - 15:25
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 17:32
02.08.20 - 20:46