GUVERNUL S-A INTRUNIT IN SEDINTA

Prim-ministru Chicu a condus ședința Guvernului. Pe agenda ședinței au fost 14 proiecte.

La începutul ședinței, secretarul general al MAEIE, Eugen Revenco, a prezentat o listă de decizii referitoare la cadre.

Ministrul C. Popovici a prezentat un proiect de Hotărîre a Guvernului, prin care se oferă 6 burse nominale și 11 burse de excelență pentru studenții-doctoranzi.

Viceprim-ministrul S. Pușcuța a prezentat proiectul de Hotărîre a Guvernului, referitor la achitarea cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organizațiile internaționale și regionale. Suma aprobată pentru achitare este de 65,6 milioane lei.

Ion Chicu a solicitat miniștrilor să evalueze raționamentele calității de membru a RM în cadrul fiecărei organizații regionale și internaționale și să asigure administrarea eficientă a calității de membru.

Ministrul Ion Perju a prezentat proiectul Hotărîrii de Guvern referitor la prevenirea introducerii în țară a virusului gripei aviare de pe teritoriul Ucrainei, unde se atestă o răspîndire a acestui virus. Hotărîrea adoptată vine cu o set de măsuri menite să protejeze consumatorii și sectorul avicol autohton.

Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului RM