CAZUL „ANCHIR” – NOI DETALII. E VORBA DE CREDITE DE LA „BANCA DE ECONOMII”!

Ieri, la Curtea de Apel Chişinău a avut loc o nouă şedinţă în cazul SA „Anchir”, acţionarul de bază şi reprezentantul unui agent economic (SRL „Bronxo”), care pretinde la patrimoniul întreprinderii (baza pretenţiilor sale fiind pusă la îndoială), fiind plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile (decizia CA a reconfirmat condamnarea iniţială de către prima instanţă). Este vorba despre Nicolae Îndoitu şi Serghei Sloninov. De menţionat că, acum cîteva zile, prima instanţă a decis plasarea în arest preventiv şi a Directorului SA „Anchir”, Vladimir Hadjiu.  Imediat după şedinţa de ieri, pe adresa redacţiei ne-a parvenit un document care arată că SA „Anchir” ar fi fost unul din beneficiarii creditelor neperformante de la „Banca de Economii a Moldovei”. Mai jos publicăm acest document.     

Societatea pe Actiuni „Anchir” a beneficiat de trei credite de la BC „Banca de Economii” S.A. filiala nr. 2 Anenii Noi, conform următoarelor contracte:

1) Contractul de credit nr. 10 din 24 aprilie 2008 în sumă de 20,000,000.00 (douăzeci de milioane) lei, cu rata dobînzii 19% anual, pe un termen de 36 luni cu scadența la 22.04.2011;

2) Contractul de credit nr. 35 din 01 decembrie 2008 în sumă de 10,000,000.00 (zece milioane) lei, dintre care 5,000,000.0 lei pe un termen de 48 luni şi scadența la 30.11.2012, iar 5,000,000.0 lei pe un termen 36 luni cu scadența la 30.11.2011;

3) Contractul de credit nr. 03 din 10.06.2009 în sumă de 5,000,000.0 (cinci milioane) lei pe un termen de 24 luni și scădență la 10.06.2011.

În scopul asigurării rambursării creditelor acordate au fost încheiate următoarele contracte de gaj:

1) Contract de gaj ipotecar nr. 2551 din 24.04.2008, încheiat cu S.A. „Anchir” care asigură trei credite acordate, obiectul căruia constituie bunurile imobile (construcție industrială de producere a materialelor de construcție cu suprafața totală de 14 921,20 m. p. amplasată în satul Chirca, r-l Anenii Noi;

2) Contractul de gaj înregistrat cu nr.35-g din 01.12.2008, încheiat cu S.A. „Anchir” care asigura creditul acordat în baza contractului nr.35 din 01.12.2008 și creditul acordat in baza contractului nr. 03 din 10.06.2009. Obiectul contractului constituie mijloace fixe (utilaj de producere) care sînt depozitate în satul Chirca, raionul Anenii Noi;

3) Contractul de gaj înregistrat nr. 35-gl din 01.12.2008, încheiat cu S.A. „Anchir” care asigura creditul acordat în baza contractului nr. 35 din 01.12.2008 și creditul acordat in baza contractului nr. 03 din 10.06.2009. Obiectul contractului constituie mijloace circulante, (cărămidă și nisip), care sînt depozitate în satul Chirca, raionul Anenii Noi;

Toţi salariaţii, care activau la acel moment, au confirmat, cît și documentele contabile primare probează, că nici un leu din banii creditaţi nu s-au cheltuit după destinaţie – pentru acoperirea cheltuielilor circulante, pentru majorarea funcţionalităţii activelor, pentru procurarea de utilaje noi în scopul măririi capacităţii de producere, etc.

Astfel, SA „Anchir” a beneficiat, în perioada anilor 2008-2009, de un şir de credite de la BC „Banca de Economii” SA, care s-au eliberat în mod dubios, deoarece nu au fost asigurate cu gaj la preţuri reale, ci mult mai majorate. Totodată, nu s-a verificat utilizarea creditelor, din acest motiv fosta conducere, în frunte cu Îndoitu N., acţionarul principal, prin diferite scheme dubioase au delapidat aceste sume de bani, cauzînd prejudicii în proporții deosebit de mari BC „Banca de Economii” SA (al cărei acţionar majoritar era statul), cît și acționarilor minoritari ai SA „Anchir”.

Din cauză, că pîrîtul nu și-a onorat obligațiile asumate prin contractele de credit, BC „Banca de Economii” SA l-a notificat despre inițierea procedurii de exercitare a dreptului de gaj. La data de 16.09.2009, la OCT Anenii Noi a ÎS „Cadastru” a fost înregistrat preavizul de exercitare a dreptului de ipoteca, iar la data de 19.09.2009 au fost înregistrate două preavize de exercitare a dreptului de gaj la birou notarial.

Ulterior, din acest motiv întreprinderea a ajuns în incapacitate de plată. În acest sens, la 01.03.2012, de către Curtea de Apel Economică (la cererea creditorilor) a fost intentat procesul de insolvabilitate față de SA „Anchir”.

Pe parcursul procesului de insolvabilitate, la 08.11.2013 s-a purces la procedura planului de redresare (restabilire a solvabilității) și continuare a activității debitorului SA „Anchir”.

Însă, datorită faptului că planul de redresare a fost unul incomplet, nu corespunde cerinţelor şi condiţiilor pentru aprobare impuse de Legea insolvabilităţii nr. 149 din 19.06.2012, conţinînd totodată date cu erori flagrante, fiind omise datele privind modalitatea recuperării cheltuielilor procesului de insolvabilitate, cheltuielilor procesului de restructurare etc., la data de 08.07.2015, Curtea de Apel Chișinău a dispus încetarea procedurii planului de redresare și aplicarea procedurii falimentului față de SA „Anchir”. La moment SA „Anchir” este în procedura de lichidare.

În virtutea celor expuse, pe parcursul acestei perioade de timp (din momentul intentării procesului de insolvabilitate față de SA „Anchir”) din partea acționarilor minoritari cît și a creditorilor (atît chirografari, cît și garantați) ai SA „Anchir”, au fost sesizate organele de drept (de resort) a statului cu mai multe plîngeri penale privind acțiunile fostei conduceri SA „Anchir”.

În urma examinării, verificării și instrumentării plîngerilor penale respective sub aspectul art. 274 CPP, s-a dispus începerea urmăririi penale pe unele episoade din spețele expuse în plîngerile respective.

Notă: Dacă cineva dintre cei vizaţi de acest material va considera că are ce spune la temă, vom acorda dreptul la replică.

Visarion CÎRNECI