ADRIAN LEBEDINSCHI A AVUT O INTREVEDERE CU STEFAN BUTSCHER, DIRECTOR ADJUNCT AL BIROULUI DE COOPERARE AL ELVETIEI

Adrian Lebedinschi, președintele Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a avut o întrevedere cu Stefan Butscher, director adjunct al Biroului de Cooperare al Elveției, Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova, și cu Cristina Cojocaru-Parsons, Coordonator de Program pentru dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă.

În cursul întrevederii au fost discutate întrebări ce țin de elaborarea și promovarea proiectului Legii privind ucenicia în învățămîntul dual, implementat în cadrul proiectului Agenției Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ) „Promovarea învățămîntului profesional tehnic pentru o economie verde”.

Adrian Lebedinschi a subliniat deschiderea și suportul pentru Biroul de Cooperare al Elveției în vederea dezvoltării învățămîntului profesional tehnic în Republica Moldova care va contribui la modificarea cadrului normativ în scopul motivării agenților economici pentru instruirea duală.

Stefan Butscher a apreciat înalt colaborarea cu Parlamentul Republicii Moldova și cu Ministerul educației, culturii și cercetării în promovarea învățămîntului profesional tehnic prin sistemul dual de instruire și a exprimat angajamentul de a contribui la elaborarea și promovarea proiectului Legii uceniciei.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM

01.08.20 - 00:27
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:29
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 17:32