VENITURILE LA BUGETUL DE STAT AU CRESCUT CU 17,5%

În trimestrul I al anului 2013 veniturile la bugetul de stat, pe toate componentele, au constituit 4 mlrd 469,6 mln de lei sau la nivel de 100,9%, ceea ce este mai mult cu 40,5 mln de lei, faţă de prevederile perioadei de gestiune. În comparaţie cu primele trei luni ale anului trecut, veniturile acumulate au crescut cu 17,5 la sută, a informat Ministerul Finanţelor. Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele a fost realizată în sumă de 4 mlrd 639,6 mln de lei sau cu 5,9 la sută mai mult, faţă de ianuarie-martie 2012. Executarea bugetului de stat în primul trimestru al anului curent s-a soldat cu un deficit în sumă de 170 mln de lei. Sursele de finanţare ale deficitului au fost: încasări de la valorile mobiliare de stat, răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare, împrumuturile debursate din surse externe, mijloace din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public, alte surse. Soldurile la conturile bugetului de stat, la situaţia din 31 martie 2013, s-au majorat cu 39 mln de lei, comparativ cu situaţia din 1 ianuarie curent şi au constituit 1 mlrd 792,6 mln de lei.

02.06.24 - 01:24
01.06.24 - 12:25
01.06.24 - 12:23
01.06.24 - 12:20
01.06.24 - 12:20
07.06.24 - 15:25
05.06.24 - 15:47
07.06.24 - 13:08
10.06.24 - 12:12
03.06.24 - 01:00
07.06.24 - 13:06
02.06.24 - 01:28
03.06.24 - 01:23
05.06.24 - 00:16
12.06.24 - 00:16