PROIECTUL STRATEGIEI MOLDOVA DIGITALĂ 2020 ÎN VIZORUL EXPERŢILOR SUEDEZI

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip, s-a întâlnit cu Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, E.S. dna Ingrid Tersman şi un grup de experţi suedezi din domeniul telecomunicaţiilor, pentru a face un schimb de păreri privind proiectul Strategiei Moldova Digitală 2020. Ministrul TIC a mulţumit părţii suedeze pentru reacţia promptă la solicitarea Ministerului de expertizare a documentului. „Suedia este un lider european în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi expertiza suedeză pe marginea proiectului Strategiei Moldova Digitală 2020 este valoroasă pentru noi”, a menţionat Pavel Filip.

La rândul lor, oaspeţii suedezi au apreciat înalt proiectul Strategiei Moldova Digitală 2020, care vine să asigure condiţiile necesare pentru edificarea în Republica Moldova a unei Societăţi Informaţionale moderne. Ei au accentuat că dezvoltarea sectorului TIC constituie un element esenţial al democraţiei, asigură transparenţa actului de guvernare şi un climat investiţional favorabil.

Discuţiile asupra documentului au continuat în format extins - cu participarea specialiştilor de la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în cadrul unui atelier de lucru dedicat documentelor de politici în domeniul TIC, bazat pe experienţa europeană, în general, precum şi pe studii de caz privind evoluţiile înregistrate în aşa ţări ca Suedia, Singapore şi Estonia. În opinia specialiştilor suedezi, la baza unei Strategii de acest gen pentru Moldova, trebuie să stea principiile enunţate în Agenda Digitală pentru Europa 2020, dar şi de alte cazuri de succes în domeniu din întreaga lume. În acest sens, experţii suedezi au venit cu o serie de recomandări ce vizează dezvoltarea pieţei digitale, sporirea încrederii populaţiei în Internet, dezvoltarea accesului la Internet rapid şi ultrarapid, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale utilizatorilor.

Specialiştii din Suedia au menţionat că realizarea prevederilor Strategiei Moldova Digitală 2020 necesită cheltuieli esenţiale şi pentru acoperirea acestora e nevoie de identificarea unor parteneri de dezvoltare, inclusiv din sectorul privat din ţară şi de peste hotare.

Proiectul Strategiei Moldova Digitală 2020 a fost prezentat în premieră pe 17 mai la Moldova ICT Summit 2013. Acum documentul se află în proces de avizare cu instituţiile abilitate, după care urmează a fi prezentat Guvernului pentru aprobare. Odată cu adoptarea acestuia se va proceda la elaborarea programelor concrete pentru implementarea Strategiei.