HRISTOS A ÎNVIAT ŞI DUMNEZEU SĂ NE SFINŢEASCĂ-N ETERNITATE CU HARUL LUI, IUBIŢI MOLDOVENI!

La ceasul învierii Mîntuitorului nostru, Iisus Hristos, cînd vrajba puternicilor lumii şi colţii războiului scrîşnesc nu departe de hotarele blîndului nostru popor, să ne plecăm, iubiţi moldoveni, cu evlavie, pocăinţă şi nădejde în faţa patimilor şi jertfei supreme făcute de Fiul lui Dumnezeu întru izbăvire eternă a neamului omenesc!

Să ne rugăm pentru ispăşirea păcatelor, cele săvîrşite cu voia şi fără de voia noastră, căci mila lui Dumnezeu este necuprinsă dacă ne întoarcem permanent privirile ispăşite întru iertarea şi slava Sa! Iubiţi moldoveni, în pragul celei mai mari sărbători religioase a creştinătăţi, vă îndemnăm să fiţi mai uniţi şi iubitori unul faţă de altul, să alungăm din noi duhul necurat al vrajbei, mai ales acum, cînd ceasul izbăvirii neamului nostru într-o lume a dreptăţii şi civilizaţiei este atît de aproape, dar în acelaşi timp este ameninţat de norii negrii ai stihiilor destrămării mult prea încercatei noastre patrii!

Să ne rugăm pentru duşmanii noştri din interior şi pentru cei care ne ameninţă hotarele pentru ca bunul Dumnezeu să-i îndrepte pe drumul dreptăţii şi bunei înţelegeri între toate seminţiile Pămîntului! Să ne rugăm cu blîndeţe şi pentru pacea familiilor lor pe cale de a fi pîngărite de şarpele mîniei, trufiei şi al răzbunării nedrepte! Aşa ne-a povăţuit Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, iar noi trebuie să-i urmăm calea înţelepciunii Lui!

Hristos a înviat, iubiţi moldoveni! Pace, bună înţelegere şi multă dragoste creştinească în sufletele şi familiile voatre! Fie ca bunul Dumnezeu să vegheze ca pacea să se aştearnă etern asupra vetrei noastre strămoşeşti!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte călcînd şi celor din mormînturi viaţă dăruindu-le!

Moldova Suverană

01.05.24 - 00:04
01.05.24 - 00:12
03.05.24 - 00:29
01.05.24 - 00:11
02.05.24 - 13:35
02.05.24 - 01:12
02.05.24 - 13:37
02.05.24 - 13:34
09.05.24 - 17:17
03.05.24 - 12:37
02.05.24 - 13:32
04.05.24 - 13:23
03.05.24 - 12:22
09.05.24 - 17:15
10.05.24 - 11:40