DEZMINŢIRE

În conformitate cu Hotărîrea Judecătoriei Centru din data de 06 Iunie 2013, judecător Maria Avornic, în procesul intentat de Lorena Bogza şi intervenientul accesoriu „PRO Digital” împotriva lui Mihai Conţiu şi „Moldova Suverană”, dăm publicităţii partea din Hotărîre care se constituie în dezminţirea propriu-zisă, iar asta în conformitate cu un precedent juridic similar.

Pe de altă parte, fără să acuzăm de ignoranţă juridică pe doamna judecătoare Maria Avornic, ci doar în materie de cunoştinţe elementare în a face distincţie între speciile şi genurile literare, precizăm că nu ştim, în concepţia domniei sale, care este definiţia juridică a formulării „să exprime scuze oficiale faţă de Lorena Bogza”. Nicăieri, în legislaţia R. Moldova, în Codul de Procedură Civilă, nu doar că „dezminţirea” nu este definită şi nu explică ce trebuie să conţină, dar „scuzele oficiale” chiar că nici nu sunt pomenite nicăieri. Cum trebuie să fie concepute ele, scuzele, ce trebuie să conţină şi care este definiţia juridică şi cum se aplică cuvîntul „oficial” – în calitate de adjectiv sau de substantiv masculin?

Iată, aşadar, textul cel mai relevant şi cuprinzător al Hotărîrii Judecătoriei Centru!

MC1.jpg

MC2.jpg

MC3.jpg