CSE A APROBAT NOI MASURI PRIVIND ASIGURAREA POPULATIEI CU LEMN DE FOC SI DIVERSIFICAREA SURSELOR DE ENERGIE ALTERNATIVA

În cadrul ședinței din 8 august a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidate de prim-ministra Natalia Gavrilița, au fost aprobate un șir de măsuri, în vederea pregătirii pentru sezonul rece al anului și facilitarea accesului populației la resurse energetice.

În acest sens, membrii CSE au dispus procurarea de către SA „Termoelectrica” a 20 mii tone de păcură pentru asigurarea rezervei minime. Ofertele vor fi selectate prin intermediul unui grup de achiziție, iar SA „Termoelectrica” se va ghida de criteriul celui mai mic preț pentru selectarea ofertei/ofertelor cîștigătoare.

Prin Dispoziția CSE, se va acorda prioritate la prestarea serviciilor portuare, din cadrul Portului Internațional Liber Giurgiulești, pentru cărbunele destinat importului definitiv pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, pe perioada stării de urgență, va fi permis importul de rumeguș, a deșeurilor și a resturilor de lemn neaglomerate, destinate pentru a fi utilizate ca materie primă la fabricarea biocombustibililor solizi.

Au fost instituite măsuri în vederea simplificării procedurilor privind autorizarea lucrărilor de recoltare a vegetației forestiere. Autorizațiile pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetația forestieră din afara fondului forestier vor putea fi eliberate în baza cererii deținătorului de teren și actului de cercetare fitosanitară a arborilor. Termenul de examinare a cererii pentru obținerea autorizației a fost redus de la 20 la 10 zile.

În cadrul ședinței CSE, au fost aprobate un șir de măsuri pentru asigurarea unui mecanism transparent de eliberare a lemnului pentru foc către populație. Astfel, Agenția „Moldsilva” va asigura evidența masei lemnoase recoltate, comercializate, locul depozitării stocurilor disponibile. Totodată, textul Dispoziției prevede repartizarea lemnelor exclusiv consumatorilor casnici și entităților publice, cu limita de comercializare de 3 metri steri de masă lemnoasă per gospodărie casnică. O altă prevedere se referă la interzicerea transportării lemnelor între orele 23.00 – 06.00.

A fost revizuită lista documentelor necesare pentru obținerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei în scopul irigării terenurilor agricole din lacuri de acumulare sau iazuri. Noile prevederi vor fi valabile pînă la 30 septembrie 2022.

De asemenea, membrii CSE au anulat restricția privind eliberarea pașapoartelor adiționale. Astfel, cetățenii Republicii Moldova își vor putea perfecta un al doilea pașaport sau schimba documentul pînă la expirarea acestuia.

O altă prevedere a documentului se referă la oferirea dreptului cetățenilor străini, refugiați din Ucraina, de a beneficia gratuit de servicii de dializă, incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), cheltuielile urmînd a fi acoperite de către Organizația Internațională pentru Migrație.

Sursa: gov.md