CONFLICTUL NESFIRSIT AL OCCIDENTULUI CU RESTUL LUMII

Imposibilitatea unei păci globale și cauzele care o generează

Autor: Mihai CONȚIU

Din Antichitate și pînă în zilele noastre, niciodată omenirea nu a fost condusă de către cele mai luminate minți ale umanității – mari gînditori, filosofi vizionari, teoreticieni prestigioși etc. –, ci doar de către politicieni aventuriști, mari tirani și capi ai mai multor biserici. Rar, extrem de rar putem vorbi despre vreun conducător de Țară ori un despot luminat care a luptat exclusiv pentru tihna și viitorul poporului său. La o analiză obiectivă și dezolantă, constatăm că democrația și religia sunt falimentare, dar sunt întreținute în eternitate de existența a două entități umane (să le zicem și așa!): majoritatea covîrșitoare a celor sortiți să fie dominați și minoritatea despotică ori abilă menită să exploateze mulțimile umane planetare.

Capetele cele mai luminate, mai vizionare din istoria umanității nu au fost capabile de violența și cinismul cu care tiranii, Regii ori Președinții de Țară își conduc supușii, ”ca singura ori democratica metodă de stăpînire a mulțimilor ignorante și neputincioase”. În contextul acestei realități eterne, geniile vizionare au fost permanent obligate să îngenuncheze în fața despoților pentru propria supraviețuire ori ca să-și desăvîrșească operele lor cu o valoare predestinată a fi doar teoretică, pentru istoria culturii, filosofiei, sociologiei, artei etc. În realitate, astfel de oameni ar fi trebuit să conducă omenirea, dar nu a fost și nu este cu putință pentru că omenirea, prin tiranii ei permanenți și prin Biserică, a avut și are mereu nevoie de războaie de noi cuceriri teritoriale și de ”masacre umane triumfătoare”. Oricît ar părea de paradoxal, pacea planetară, care, totuși, este o utopie, nu este cu putință din cauza Puterilor politice și a Bisericii, două forțe care se stimulează reciproc pentru propriile-i permanențe.

Tirani sîngeroși ca Hitler, Stalin și Putin vor continua să fie născuți. Permanentele ”noi ordini mondiale” își au rostul de a menține interminabile stări amenințătoare de război, însă cu intenții pacifiste declarative și înscrise în tot felul de Tratate internaționale. Ce a fost Liga Națiunilor și ce este actuala ONU în raport cu Rusia lui Putin?, ne întrebăm retoric, fără rost!

De foarte mulți ani, iar acum și mai acut, asistăm la un conflict imposibil de stins vreodată dintre Occidentul civilizat și democratic și… restul lumii. Din ”restul lumii”, printre altele, fac parte Rusia și Statele islamiste radicale. Demn de observat este faptul că fiecare dintre aceste tabere belicoase reușesc paradoxul de a se alimenta, una pe alta, cu argumente construite din marile greșeli, strategii politice, reforme sociale și civice ori asumări religioase, pe care fiecare în parte le exploatează de la adversar.

Genocidul ordonat de Putin în Ucraina ni-l aduce în contemporaneitate pe hidosul Hitler, dar și pe călăul Stalin, ca metode și acțiuni criminale. Hitler a vrut exterminarea evreilor, Putin a ordonat exterminarea poporului ucrainean. Înainte și după război, Stalin a ordonat uciderea a milioane de ruși indezirabili regimului său. La fel ca și Stalin, Putin a ordonat uciderea și întemnițarea tuturor oponenților lui politici și e pe cale să declanșeze un al treilea război mondial. În plus, Putin și-a trimis și își trimite la moarte sigură zeci de mii de soldați ruși într-un război pe care și-l asumă în nume personal.

Peste toate acestea, în războiul declanșat Occidentului, Putin, la fel ca și fundamentaliștii islamici, se slujește de radicalismul ortodox militant rus subordonat personal lui. Ca și fundamentaliștii islamici, cu binecuvîntarea unei Biserici criminale, Putin a ordonat crime împotriva umanității în numele lui Dumnezeu! Toate aceste atrocități ordonate de către tiranul de la Kremlin sunt de neacceptat de către Occidentul democrat și civilizat, care are obligația ”planetară” de a ajuta Ucraina ca să-i înfrîngă pe ruși, dar și pentru că Putin reprezintă o amenințare la adresa existenței întregii lumi. Defilînd în pas cadențat cu Biserica în acest război groaznic, într-o calitate pe care el și-a atribuit-o drept mesianică, Putin își motivează deciziile criminale ca fiind justificate de ”decadența occidentală” care amenință Rusia, iar aici avem ce discuta, dar nu în logica bestială a lui Putin!

Spre deosebire de Rusia, Occidentul a oferit și oferă propriilor cetățeni un trai civilizat, demn și o siguranță a zilei de mîine la care rușii nici măcar nu au fost lăsați sau învățați să viseze. E drept că și în Occident au fost și mai sunt încă discriminate femeile, minoritățile sexuale, pe alocuri, și migranții, dar niciodată la cotele în care se întîmplă în Rusia și în lumea islamică fundamentalistă.

Dacă e să vorbim despre ”decadența occidentală”, atunci n-o putem aborda în terminologia criminală teoretizată de Putin. Da, ”decadența occidentală” există, dar ea nu este agresiv-criminală în exteriorul granițelor Occidentului, așa cum perorează Putin, ci, pur și simplu, autodistructivă, sinucigașă în interiorul occidental. Aici, în primul rînd, mă refer la agresivitatea nimicitoare a Corectitudinii Politice, care îmi aduce aminte de decadența Imperiului Roman care i-a adus sfîrșitul. Dorind să elimine discriminarea minorităților sexuale, Corectitudinea Politică occidentală, prin intermediul executiv și executoriu al Guvernelor, discriminează majoritatea covîrșitoare a adepților familiei, cuplurilor tradiționale procreatoare, moștenirile culturale și religioase, normele sociale universal valabile, educația clasică, în general, și adevărurile științifice. Nu intrăm în amănunte deoarece le-am mai descris.

Toate aceste lucruri, să reținem, se întîmplă în contextul legislativ prin care aceste minorități se bucură de toate libertățile decente, în mod egal, ca și comunitatea globală majoritară. Anume abuzurile legislative ale acestei minorități agresive și intolerante, pentru care acuzația aberantă de homofobie la adresa majorității este comparabilă cu acuzațiile aduse oponenților lor de Hitler, Stalin și Putin, servesc acum drept argument ideologic și agresiv pentru Putin și fundamentaliștii islamici. În acest context, Occidentul democrat nu a luat în calcul apariția unui satrap ca Putin pe post de ”cavaler mincinos și criminal al salvării Ortodoxiei”. Dar dacă, totuși, a deliberat și această ”variantă neo-tiranică”?

Cît privește ”discriminarea migranților”, din rațiuni politico-economice, Guvernele occidentale subordonează, prin legi, majoritatea băștinașă tradițiilor culturale, civice, religioase și politice ale migranților, iar aceasta în condițiile în care ei au venit, din proprie inițiativă ori de nevoie, în Occident, nu Occidentul i-a stimulat, nu i-a chemat cu disperare să emigreze din Țările lor! S-a ajuns în situația abuzivă și revoltătoare în care Țările gazdă, pentru ca migranții să nu fie timorați, să nu se simtă lezați, să renunțe și să interzică folosirea urărilor tradiționale de Crăciun ori de Paște. Potrivit impunerilor Corectitudinii Politice, nu musafirul, de regulă nepoftit, trebuie să se supună regulilor casei în care este oaspete, ci stăpînul casei trebuie să-și modeleze cultura, tradițiile și religia celui venit la el în vizită sau în gazdă. Fără să credem în teorii conspiraționiste, deși e vorba despre politicieni veroși, ne întrebăm dacă nu cumva există ”un val politic” care crede că Statele trebuie depersonalizate de identitățile lor naționale specifice!?! Altă sursă severă de noi și noi războaie!!!

Aceeași Corectitudine Politică legiferează negarea unor adevăruri științifice incontestabile, prin coruperea sau cooptarea pseudoștiințifică a unor instituții și asociații internaționale, statuînd că, de exemplu, populația pămîntului nu este constituită biologic din rase umane (albă/caucaziană, negroidă, mongoloidă etc.). Influența mefistofelică a Corectitudinii Politice a ajuns pînă acolo încît, pe data de 17 Mai 1998, Asociația Antropologilor Americani a ajuns să publice o declarație prin care respinge noțiunea de rasă biologică în specia umană! Astfel, potrivit Corectitudinii Politice, dacă îi spui unui negru că e ”negru”, asta este considerată o insultă gravă pedepsită de lege. Dar dacă el îmi spune mie ”albule”?

În linii mari, cam asta sau și asta e o parte a ”decadenței occidentale”, dar aici e vorba despre convulsii/contradicții social-politice interne, la care Putin nu trebuie să se simtă chemat ”ca să elibereze Occidentul”. Pînă una, alta, rușii și elita oligarhică rusească emigrează în ”Occidentul decadent”, nicidecum occidentalii într-o Rusie primitivă și pustiită de sărăcie. Pînă una, alta, politicienii ruși și elita oligarhică rusească își cumpără proprietăți luxoase din ”Occidentul decadent” în care își trimit și copii la studii de elită!

”Occidentul decadent”, chiar și înarmat, nu invadează alte popoare sub pretextul că ”le eliberează” doar pentru a le cuceri teritorial, Rusia însă face asta de cînd există! ”Occidentul decadent” nu se folosește de ”numele și voința lui Dumnezeu” ca să extermine popoare întregi, Rusia însă face asta de cînd există, mai puțin în perioada URSS!

”Occidentul decadent” îi asigură individului securitate personală și o libertate absolută de exprimare, însă Rusia nu a făcut așa ceva în toată istoria ei despotică!

Sperăm că și aceste rînduri au fost cît de cît lămuritoare în privința conflictului nesfîrșit al Occidentului cu restul lumii, un conflict menit să fie etern, dar și în partea ce ține de cauzele și imposibilitatea unei păci globale! Generic vorbind, omenirea se naște, moare și renaște în mijlocul unor nesfîrște războaie personale ale tiranilor și Bisericilor!