CE SE FACE LA GUVERN

Noi decizii aprobate astăzi în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale

Pe perioada stării de urgență, uleiurile dezodorizate vor face parte din lista produselor social importante, prețul de comercializare a căror este reglementat. În același timp, începînd cu 19 mai 2022, TVA-ul la exportul și reexportul uleiului de floarea soarelui dezodorizat, inclusiv din Zona Economică Liberă și Portul Internațional Liber Giurgiulești se va face fără drept de deducere. Deciziile au fost aprobate astăzi, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de prim-ministra Natalia Gavrilița.

Au fost aprobate un șir de măsuri privind fluidizarea traficului transfrontalier de mărfuri. În acest sens, directorul Serviciului Vamal va stabili posturile vamale speciale și procedura de vămuire, în funcţie de categoria mărfurilor și tipurile de transport. Totodată, pentru unele posturi vamale, regimul de muncă va fi asigurat în schimburi, cu o durată mai mare de 12 ore, cu respectarea duratei întreruperii în muncă între ture.

Începînd cu 1 iunie, pe perioada stării de urgență, va fi prelungit termenul de valabilitate a pașapoartelor cetățenilor Republicii Moldova care au expirat începînd cu 1 ianuarie 2020 sau vor expira pînă la 31 decembrie 2022. În termen de 10 zile, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrări Europene, va informa toate statele și organizațiile internaționale specializate despre această măsură, prin intermediul căilor diplomatice. Agenția Servicii Publice va publica informații adiționale pentru cetățenii care planifică să călătorească cu pașapoarte a căror valabilitate a fost extinsă prin această decizie.

Pe perioada stării de urgență, va fi permisă șederea pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor ucraineni și membrilor de familie ai acestora, care au intrat în Republica Moldova în perioada stării de urgență, precum și cei care se aflau legal în Republica Moldova la data instituirii stării de urgență, fără respectarea termenului de 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice.

De asemenea, a fost exclusă taxa de stat în mărime de 1440 lei, pentru acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă a cetățenilor ucraineni. O altă prevedere ține de acordarea, la solicitare, a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă pentru cetățenii ucraineni fără obligativitatea respectării condiției de achitare a unui salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune.

Comisia pentru Situații Excepționale a mai dispus să aloce din Fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 6,7 milioane lei Autorităților Publice Locale de nivelul II și alte 1,8 milioane lei către APL de nivelul I, pentru acoperirea costurilor de funcționare a Centrelor de plasament temporar pentru refugiați. 2,3 milioane lei au fost alocate Centrelor pentru refugiați, create de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale. Alte 230 mii lei vor fi distribuite Centrelor din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar 192,8 mii lei – celor din subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

Membrii CSE au aprobat acordarea unui lot de asistență internațională Ucrainei. Donația va include bunuri materiale, în sumă de 39 185 316,03 lei, din gestiunea Ministerului Afacerilor Interne și în sumă de 27 538 234,43 lei din gestiunea Ministerului Sănătății. De asemenea, lotul de asistență destinat Ucrainei va include bunuri în valoare de 830 838,78 lei, aflate în gestiunea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și primite anterior sub formă de ajutoare umanitare pentru gestionarea crizei refugiaților.

 

Polonia va oferi Republicii Moldova un credit de 20 milioane de euro în condiții preferențiale

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Republica Poloneză, în valoare de 20 milioane de euro. Împrumutul va fi oferit pentru o perioadă de 20 ani, la o rată a dobînzii de doar 0,01% anual.

Resursele financiare vor fi utilizate pentru finanțarea necesităților bugetului de stat, inclusiv gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

Conform Acordului, banii vor fi alocați într-o singură tranșă, în termen de pînă la 3 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.

Acordul de împrumut a fost semnat de către prim-minista Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, la 8 aprilie 2022, în Polonia.

 

Guvernul a simplificat procedurile juridice și administrative în vederea dezvoltării sectorului de irigare

Guvernul a aprobat, astăzi, modificări la unele acte normative în scopul dezvoltării sectorului de irigare. Astfel, impedimentele de ordin juridic și administrativ au fost excluse, fapt ce va eficientiza gestionarea bunurilor sistemelor centralizate de irigare ce le-au fost transmise în comodat Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI). Modificările aprobate simplifică procedura de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei la irigare, prin reducerea termenului acordat instituțiilor responsabile de coordonare prin ghișeul unic.

Pentru a asigura protejarea investiției publice a statului în Sistemele Centralizate de Irigare și utilizarea rațională a resurselor de apă, s-a stabilit că, în aria de deservire a unui sistem centralizat de irigare funcțional, autorizația de mediu pentru folosința specială a apei să fie eliberată AUAI și entităților juridice abilitate să gestioneze infrastructura centralizată pentru irigații.

Proiectul mai prevede reglementarea procedurii de cesionare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, în cazul în care sînt mai mulți cesionari. Totodată, noile modificări reglementează amplasarea pe terenurile cu destinație agricolă a bazinelor de acumulare a apei din precipitații, fiind o soluție de aprovizionare cu apă pentru irigare.

Prin introducerea modificărilor va fi eficientizată utilizarea sistemelor de irigare centralizate, va fi sporit accesul tuturor producătorilor agricoli la surse de apă calitativă pentru irigare, precum și asigurată majorarea recoltei obținute pe terenurile irigate.

 

Creșterea gradului de securitate și siguranță a cetățenilor Republicii Moldova și din regiune: Ratificarea Acordului dintre RM și UE privind activitățile desfășurate de FRONTEX în Republica Moldova

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 17 martie 2022.

Ratificarea Acordului menționat va contribui esențial la creșterea gradului de securitate și siguranță a cetățenilor Republicii Moldova, precum și în regiune.

Scopul Acordului constă în crearea unui cadru legal referitor la acțiunile comune desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Acordul va permite gestionarea mai eficientă a crizei regionale, a fluxului sporit de refugiați, dezvoltarea și consolidarea relațiilor de colaborare în domeniul managementului frontierei și asigurarea securității în comun cu ofițerii FRONTEX, detașați în Republica Moldova.

Datorită intervenției Comisarului European Ylva Johansson, Acordul de cooperare dintre Republica Moldova și Agenția Europeană Frontex a fost semnat și pus în aplicare în timp record, la mijlocul lunii martie anul curent.

 

Majorări salariale pentru angajații instituțiilor de învățămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică

Începînd cu luna mai, salariul minim al angajaților din cadrul instituțiilor de învățămînt, aflate la autogestiune, va fi majorat de la 2000 la 3500 lei. Decizia a fost aprobată astăzi, în cadrul ședinței de Guvern.

De asemenea, a fost extinsă lista beneficiarilor de spor lunar pentru deținerea titlurilor științifice sau științifico-didactice. De susținere financiară din partea statului vor beneficia cercetătorii științifici, personalul de conducere care activează în organizații din domeniile cercetării și inovării, precum și personalul de conducere din învățămîntul superior.

De asemenea, prin decizia de astăzi a Executivului a fost aprobată majorarea cu 7 poziții a clasei de salarizare pentru personalul de conducere (director și director adjunct) din cadrul instituțiilor publice de învățămînt profesional tehnic; majorarea de la 200 de lei la 250 de lei a sporului pentru titlurile onorifice „Artist al Poporului” și „Maestru în Artă”; de la 100 la 150 de lei - pentru titlurile „Emerit”, „Om Emerit”, „Maestru al Literaturii” și „Meşter - Faur”; de la 100 de lei la 150 de lei - pentru titlurile „Maestru Emerit al Sportului” și „Maestru Internaţional”; de la 30 lei la 100 lei - pentru titlul „Maestru al sportului” .

Costul anual estimat pentru implementarea prevederilor proiectului este de 82,5 milioane de lei, bani care vor fi alocați din bugetul de stat..

Majorările salariale reprezintă un angajament al Guvernului, asumat în Programul de guvernare. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Educației și Cercetării.

 

Mărimea plății compensatorii pentru salariații cu venituri mici va fi majorată

Mărimea plății compensatorii, ca măsură de susținere a salariaților cu venituri mici din sectorul bugetar, va fi majorată de la 3.100 la 3.500 de lei, așa încît niciun salariat din sectorul bugetar să nu aibă o leafă mai mică de 3500 lei. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern.

Majorarea a fost propusă în contextul reexaminării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, în valoare de 3.500 de lei, începînd cu data de 1 aprilie 2022.

De plăți compensatorii majorate vor beneficia angajații din instituțiile bugetare pentru care salariul lunar calculat pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă este mai mic de 3.500 de lei.

Plata compensatorie va fi determinată ca diferență dintre 3.500 de lei și salariul lunar calculat în condițiile Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și va fi recalculată proporțional timpului efectiv lucrat.

Proiectul legii implică mijloace financiare în mărime de 136 milioane de lei, care vor fi acoperite din fondul prevăzut în bugetul de stat pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar.

Modificările vor intra în vigoare la data publicării, iar plățile compensatorii se vor calcula începînd cu 1 mai 2022.

 

MobiSign – o nouă semnătură electronică, disponibilă gratuit prin aplicație mobilă

Un nou serviciu guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă MobiSign va fi pus în curînd la dispoziția cetățenilor și organizațiilor și va fi disponibil gratuit atît pentru cetățenii din țară, cît și pentru diaspora. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi Conceptul și Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de identitate și semnătură electronică mobilă MobiSign.

Spre deosebire de alte tipuri de semnătură digitală, disponibile pe teritoriul Republicii Moldova, aplicația MobiSign oferă o serie de avantaje semnificative: este gratuită, nu necesită cititoare de carduri, poate fi descărcată direct pe telefon și nu creează impedimente pentru folosirea pe același dispozitiv a serviciilor de semnătură mobilă furnizate de operatorii de telefonie mobilă.

Dreptul de utilizare a serviciului va putea fi obținut după confirmarea identității și înregistrarea la operatorii desemnați pentru certificarea cheii publice din cadrul instituțiilor prestatoare: Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice și misiunile diplomatice și oficiile consulare pentru înregistrarea beneficiarilor MobiSign din diaspora. Totodată, nu este exclusă posibilitatea înregistrării utilizatorilor la distanță.

Semnătura electronică avansată calificată are aceeaşi valoare juridică ca şi semnătura olografă, iar MobiSign va fi un dispozitiv mult mai modern de aplicare a semnăturii electronice.

Noul serviciu este creat de Agenția de Guvernare Electronică ca parte componentă a sistemelor informaționale de stat ale Republicii Moldova și are drept scop oferirea unui mecanism sigur, eficient și modern de identificare electronică și crearea semnăturilor electronice avansat calificate, prin intermediul aplicației mobile.

 

Guvernul susține excluderea imunității deputaților pentru cazurile de corupție sau spălare de bani

Imunitatea deputaților va fi exclusă în cazul infracțiunilor de corupere activă sau pasivă, trafic de influență, exces sau abuz de putere, îmbogățire ilicită și spălare a banilor. Mai mult, în cazul acestor acuzații aduse deputatului, nu va mai fi necesară încuviințarea Parlamentului pentru transmiterea cauzei în judecată, reținerea, arestarea sau percheziționarea persoanei. În acest sens, Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova.

În cadrul ședinței de Guvern, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a explicat că scopul acestui proiect este prevenirea și combaterea corupției de nivel înalt. „Proiectul a fost avizat pozitiv și de Curtea Constituțională. Propun ca și Guvernul să susțină acest proiect de lege. Sperăm că în Parlament se vor găsi voturile necesare pentru a exclude acest „scut” pentru tragerea la răspundere, care este imunitatea parlamentarului pentru infracțiunile de corupție”, a spus ministrul Sergiu Litvinenco.

Proiectul de lege urmează să fie adoptat de către Parlament și va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sursa: gov.md