A FOST APROBAT PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MODERNIZARE TEHNOLOGICĂ A GUVERNĂRII

Planul de acţiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) a fost aprobat la şedinţa Cabinetului de Miniştri.

Stela Mocanu, director al Centrului de Guvernare Electronică, a spus la şedinţa Guvernului că pentru anul 2014 autorităţile îşi propun să digitizeze în totalitate arhiva Serviciului de Stare Civilă, arhiva cadastrală şi să înceapă digitizarea arhivei Serviciului de Stat de Arhivă. De asemena, începînd cu luna februarie a anului viitor vor fi lansate mai multe registre, cum ar fi registrul controalelor, registrul digital agricol.

În domeniul educaţiei este prevăzută implementarea serviciului de aplicare electronică la instituţiile de învăţămînt superior şi a serviciului de autentificare, legalizare şi recunoaştere a actelor de studii.

Mocanu a mai adăugat că în următorul an se propune implementarea sistemului e-Transport care presupune vînzarea electronică a biletelor de călătorie în transportul auto pe rutele regulate de călători şi lansarea implementării sistemului de înregistrare electronică a vînzării-cumpărării de imobil. Un alt proiect prioritar în anul 2014 este dezvoltarea sistemului de depunere online şi monitorizare a declaraţiei de avere şi interese.

În domeniul agricol, este prevăzută implementarea sistemului de supraveghere import-export în contextul asigurării cerinţelor sanitare şi fitosanitare şi implementarea sistemului de evidenţă, integrare, control al dosarelor depuse spre subvenţionare.

Acţiunile incluse în Planul de acţiuni vor fi implementate din sursele Proiectului „e-Transformare a Guvernării” şi din surse bugetare. (Moldpres)