PREMIERA ANULUI DE STUDII 2018-2019. CE SURPRIZA II ASTEAPTA PE ELEVI DIN ACEST AN

Astăzi în toate școlile din țară a răsunat primul sunet. Elevii din Moldova vor avea o surpriză în acest an de învățămînt. Iată ce schimbare a făcut Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

În ciclul primar, timpul alocat temelor pentru acasă nu va depăși 45-60 de minute zilnic pentru toți elevii. Pentru elevii claselor I-IV, volumul săptămînal al temelor pentru acasă nu va depăși 5 ore, potrivit Instrucțiunii metodice ”Managementul temelor pentru acasă, în învățămîntul primar, gimnazial și liceal”, elaborată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

În ciclul gimnazial, în clasa a V-a, în primele două săptămîni de studiu nu se vor da teme pentru acasă. Timpul estimat, zilnic, pentru realizarea temei nu va depăși: pentru clasele V-VI – 1,5 ore, iar pentru clasele VII-IX – 2 ore. Volumul săptămînal al temelor pentru acasă nu va depăși 7,5 ore pentru clasele V-VI și 10 ore de lucru pentru clasele VII — IX.

În ciclul liceal timpul estimat, zilnic, realizării temelor pentru acasă nu va depăși 2,5 ore. Volumul săptămînal nu va depăși 12,5 ore.

Specificul temelor pentru acasă, pe parcursul unității de învățare, va fi centrat pe sarcini de aplicare și analiză. La sfîrșitul unității de învățare și înaintea probelor de evaluare sumative, se vor propune teme pentru acasă cu caracter de sinteză și integrare.

În perioada de vacanță, după probele de evaluare sumativă și în zilele de activități transdiciplinare, nu se vor da teme pentru acasă.

Nu se va admite utilizarea temelor pentru acasă ca instrument de pedeapsă: teme cu volum mare și grad înalt de complexitate, exerciții repetitive, teme necunoscute și neexersate în clasă. Temele pentru acasă se vor da doar în baza conținuturilor care au fost studiate la clasă și nu implică studiu individual suplimentar din partea elevului.

Se recomandă ca temele să aibă un caracter practic-aplicativ, legate de viața reală (proiecte, machete), respectîndu-se preferințele și interesele elevilor.

Cadrul didactic va verifica sistematic realizarea temelor pentru acasă de către elevi şi îi va încuraja prin oferirea feed-back-ului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluții și nu pe rezultat și consecințe. Evaluarea temei pentru acasă se va realiza, de regulă, la fiecare lecție, aproximativ timp de 10 minute.

Nu se vor acorda de note insuficiente dacă elevul nu a realizat corect sau integral tema pentru acasă. Se va evalua prin notă temele constituite din sarcini complexe, cu un grad sporit de dificultate, realizate, de regulă, de lungă durată.

Se recomandă efectuarea temelor pentru acasă după masa de prînz și o pauză de recreere prin activități fizice, ludice, cu caracter distractiv sau gospodăresc, cu utilizarea pauzelor intermediare, cu specific și durată individuală, la recomandarea specialistului psihopedagog, psiholog.

Ministerul propune ca aceste modificări să intră în vigoare de la 1 septembrie 2018, începînd cu clasa I.

Sursa: sputnik.md