GENERALUL VICTOR GAICIUC – CHEMAREA INALTIMII

Fișier biografic

Născut la 12 martie 1957 în satul Pepeni, raionul Sîngerei. Studiile: Academia Politico-Militară din Moscova, 1989; Școala Superioară Militară de Aviație din Harkov, 1978; Cursuri la Colegiul NATO din Roma, 1997. 1978 – 1993: Serviciul militar în Forțele Aeriene ale Uniunii Sovietice. 1993- 2004: Serviciul militar în Armata Națională în funcțiile: Specialist principal, șef de secție, șef de departament; Viceministru al apărării; Ministru al apărării. 2005 – 2009: Ambasador al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos și NATO. Din 2009: Președintele Companiei de Asigurări „Acord Grup”. Din 2012: Președintele Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova. Grad militar:General de brigadă. Grad științific:Doctor în ştiinţe istorice.Decoraţii de stat: Ordinul Credință Patriei, gr. I și gr. II, 2007, 2012; Distincții ale altor state. Căsătorit. Doi copii, un nepot. 

 

În copilărie, majoritatea băieților, mai ales în timpurile departe de televizor, computer și alte chestii sofisticate informaționale, visau să se facă, cînd vor crește, piloți. Avionul, pe care îl văzuse doar în filme, era acea culme pe care vroiau s-o cucerească cu tot dinadinsul.

Că, ajungînd mai mărișori, să-și dea seama ca acest vis de poveste este irealizabil pentru ei, oprindu-se mai apoi la profesii mult mai prozaice pentru mediul rural, tractorul sau combina purtîndu-i cu încredere prin lanurile mănoase de grîne și alte culturi agricole.

Adolescentul Victor Gaiciuc, ca și mulți din camarazii săi din sat, a fost și el copleșit de frumusețea cerului. A purtat tainic în inimă visul de înălțime, chemarea zborului i-a cuprins ființa, identificîndu-se în conștiința lui în formare ca fiind ireversibil unicul sens al vieții sale. Atunci cînd a fost să aleagă, n-a ezitat nici o clipă, a luat o decizie pe cît de fermă, pe atît de îndrăzneață: școala militară de aviație. Nu l-a speriat incertitudinea, nu l-a clintit necunoscutul în care se avînta, l-a încurajat siguranța în forțele proprii și acea convingere lăuntrică de a-și vedea realizat visul. Astfel, ambițiosul tînăr Victor Gaiciuc susține cu brio probele de admitere și, trecînd un concurs destul de mare, în 1974 devine cursant la Școala Superioară Militară de Aviație din Harkov, pe care o absolvește în 1978.

Începe serviciul militar în Forțele Aeriene ale Uniunii Sovietice, unde parcurge calea de la pilot pîna laadjunctul comandantului regimentului de aviaţie. A acumulat o vastă experiență profesională, activînd concomitent în structurile educative militare. A efectuat zboruri cu sarcini complicate. S-a bucurat, aflîndu-se între cer și pămînt, că și-a văzut visul realizat. Chemarea înălțimii a fost acel imbold care l-a mobilizat în momentele de încercare, de care ca orice om s-a ciocnit și pe care le-a înfruntat. A fost permanent printre primii în profesia bărbătească de pilot militar. A avut perspectiva irezistibilă să fie înscris în detașamentul cosmonauților. După comisia de specialitate a refuzat, însă, aflînd că nu va mai zbura cu avionul, cu care făcuse legamînt pe viață și fără care nu-și închipuia destinul.

În cele din urma, a venit momentul cînd a trebuit, totuși, să se despartă de dragostea sa cea mare – avionul. A prevalat altă dragoste, inegalabilă și incomparabilă, - dragostea de Patrie.

S-a întors la baștină și s-a inclus activ în edificarea Armatei Naționale din primele luni de la demararea constituirii Forțelor Armate ca un atribut inerent al tînărului stat independent Republica Moldova.

Domnul Victor Gaiciuc, alături de alți entuziaști, nu prea numeroși, s-a încadrat activ în opera de formare a unei Armate Naționale pe principii noi. Serviciul militar în cadrul Ministerului Apărării a coincis cu etapa inițială și de cea mai înaltă răspundere de organizare a Armatei Naționale. Domnului Victor Gaiciuc, la toate funcțiile pe care le-a ocupat, i-a revenit obligațiunea să asigure armata cu acele elemente, care se instituiau pentru prima data. Astfel, Domnia sa s-a ocupat, în primul rînd, cu completarea Direcției educație cu cadre, asumîndu-și responsabilitatea să încorporeze, pe lîngă cadrele de carieră, persoane civile cu pregătire pedagogică. Ulterior, această abordare s-a dovedit a fi corectă și destul de eficientă, condițiile specifice noi solicitînd soluții îndrăznețe și neordinare. Sub conducerea domniei sale s-au elaborat programe noi de pregătire umanitară și juridică a militarilor în termen și a corpului de plutonieri și ofițeri. Cu ajutorul savanților din domeniu, domnul Victor Gaiciuc a organizat elaborarea materialelor pentru orele de educație militară. Tot dumnealui îi revine inițiativa de a elabora Concepția de educație militar-patriotică a tineretului în Republica Moldova. Această Concepție, împreună cu planul de acțiuni, a fost aprobată printr-o Hotarîre de Guvern și, ca principiu, rămîne valabilă pîna în prezent. Domnul Victor Gaiciuc, fiind deja la funcție decisivă, a considerat necesar și oportun să includă în procesul de educație militară în armată elementul moral-creștinesc. În acest sens, a inițiat încheierea unui Acord de colaborare cu Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove. Ca rezultat, în toate unitățile militare au fost incluse funcții de capelani, care continuă să activeze în rîndul ostașilor, fiind prezenți la toate evenimentele și sărbătorile militare, contribuind la educația militar-patriotică a militarilor.

Un alt aspect ține de instituirea, sub conducerea domnului Victor Gaiciuc, a Centrului de editare și cercetări științifice militare, unde au fost publicate materialele necesare pentru instruirea profesională a militarilor în termen, care lipseau cu desăvîrșire în limba maternă.

Pe lîngă numeroasele recomandări metodice și regulamente interne, care sînt valabile și astăzi, domnului general de brigada Victor Gaiciuc îi revine meritul deosebit de a conduce elaborarea și editarea a patru Regulamente militare generale pentru Forțele Armate,lucru de pionierat pentru Republica Moldova. Dumnealui a fost inițiatorul și coordonatorul ediției în 8 volume “Cartea Memoriei”,apărute pentru prima dată în țară și cuprinzînd informații despre persoanele decedate în războiul doi mondial, originare din Republica Moldova. Domnul Victor Gaiciuc a pus începutul cercetărilor militare în Armata Națională prin elaborarea bazei legislative și normative, în temeiul cărora, ulterior, în Academia Militară, a fost fondat Centrul de Studii de Apărare și Securitate și “Revista Militară”.

Funcția de ministru al Apărării n-a fost pentru domnul Victor Gaiciuc una exclusiv administrativă. Dumnealui a continuat să participe la elaborarea legislației militare, în special referitoare la reforma militară, a dus la capăt Aleea Domnitorilor, a contribuit pe toate căile la sporirea prestigiului Armatei Naționale pe plan internațional, precum și a serviciului militar în rîndul populației. În această perioadă a crescut substanțial nivelul de pregătire profesională a militarilor Armatei Naționale, ei participă cu succes la diferite aplicații internaționale și la operațiuni de menținere a păcii, bucurîndu-se de cele mai înalte aprecieri din partea organizațiilor internaționale de profil.

Pe perioada serviciului militar generalul de brigadă Victor Gaiciuc a înscris o pagină aparte în construcția militară a Republicii Moldova, aducîndu-și contribuția substanțială la asigurarea securității militare, a independenței și neutralității țării noastre, reușind să susțină printre primii în armata națională teza de doctor în istorie.

Munca diplomatică l-a plasat pe domnul Victor Gaiciuc pe același făgaș al apărării intereselor Republicii Moldova în contextul stabilirii relațiilor interstatale, promovării imaginii țării pe plan internațional, consolidării statalității. Succesele obținute în acest domeniu sînt incontestabile.

O latură distinctă a activității generalului de brigadă Victor Gaiciuc după încheirea serviciului diplomatic o constituie protecția socială a militarilor trecuți în rezervă. Cunoștințele și experiența în acest domeniu sînt recunoscute de comunitatea ofițerilor. Din 2012 este președinte al Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova. Sub conducerea domniei sale, Uniunea Ofițerilor a devenit o organizație ce întrunește mii de persoane care la timpul respectiv și-au îndeplinit cu cinste datoria militară și astăzi fac totul pentru susținerea statalității, neutralității și independenței țării noastre. Organizația condusă de generalul Victor Gaiciuc activează cu încredere în viitorul statului nostru – Republica Moldova.

De la întoarcerea în patrie și pănă astăzi nu l-a părăsit nici pentru o clipa chemarea înălțimii, atracția zborului fiind implantată adînc în inimă. S-a consolat cu faptul ca tot ce a făcut este de strictă necesitate și importanță pentru țară. Rămîne de adăugat ca activitatea desfășurată de Victor Gaiciuc a fost și rămîne a fi la înălțimea celor mai înalte exigențe.

Astfel, chemarea înălțimii rămîne valabilă pentru Victor Gaiciuc atît în cer, cît și pe pămînt.

Cu prilejul celor 60 de ani, pe care îi rotungește la 12 martie, îi spunem cu drag: Spre noi înălțimi, domnule general Victor Gaiciuc!

Constantin MANOLACHE, colonel(r), doctor habilitat