TINERII POT APLICA PENTRU STAGII LA PARLAMENT

Parlamentul Republicii Moldova lansează un program de stagii pentru tineri. Sînt disponibile 13 locuri de stagiu în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului, în perioada sesiunii de toamnă, transmite IPN.

La Programul de stagii pot candida studenții în anii terminali, masteranzii și doctoranzii, tinerii specialiști din mediul academic și științific, reprezentanţii societăţii civile. Durata programului constituie trei luni.

Candidații vor depune un dosar care să conțină formularul de aplicare completat, scrisoarea de intenție și de recomandare, precum și copia diplomei de studii. Dosarele pot fi depuse pe adresa de e-mail: resurseumane@parlament.md, prin poștă sau personal la Secretariatul Parlamentului, pînă pe 7 octombrie anului curent.

Sursa: IPN