Să te crucești, nu alta! Deși îi refuză accesul în spațiul Schengen, Austria investește masiv în România

Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2022 a înregistrat valoarea de 10,039 miliarde euro, arată datele publicate Vineri de Banca Naţională a României (BNR), informează News.ro. Comparativ, potrivit raportului publicat de banca centrală pentru anul 2021, fluxul net de investiţii străine directe în anul 2022 a fost de 8,94 miliarde euro. Principalul investitor străin în România rămîne Germania, țară urmată de Austria, care nu vrea să accepte România în spațiul Schengen.

”Fluxul net de Investiţii Străine Directe în anul 2022 a înregistrat valoarea de 10,039 miliarde euro, din care: 7,896 miliarde euro – participaţii la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 1,836,5 miliarde euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 6,059 miliarde euro); 2,143 miliarde euro – instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi cu societăţile din cadrul grupului acestora, determinate prin diferenţa dintre datorii şi creanţe înregistrate”, arată datele BNR.

Soldul Investiţiilor Străine Directe la 31 Decembrie 2022 a atins nivelul de 107,944 miliarde euro, din care: 76,57 miliarde euro – capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,9% din total sold ISD); 31,374 miliarde euro – instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi cu societăţile din cadrul grupului acestora (29,1%).

Veniturile din Investiţiile Străine Directe realizate de nerezidenţi în anul 2022 au înregistrat valoarea de 12,169 miliarde euro, după cum urmează:

- Veniturile din participaţii la capital s-au situat la nivelul de 11,451 miliarde euro, fiind determinate ca diferenţă între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 14,682 miliarde euro, din totalul profiturilor obţinute de întreprinderile ISD şi pierderile ce revin acestora, în valoare de 3,231 miliarde euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderile ISD în anul 2022.

- Veniturile nete din dobînzi au înregistrat un nivel de 718 milioane euro, calculate ca diferenţă între dobînzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor deţinute în România şi dobînzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la aceste întreprinderi, atît direct, cît şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

Cine a investit cel mai mult?

La 31 Decembrie 2022, Germania a reprezentat principalul investitor străin în economia românească, menţinîndu-şi poziţia dominantă din perioada anterioară. Entităţile rezidente în această ţară deţin, atît în mod direct, cît şi prin intermediul filialelor şi sucursalelor firmelor germane din ţări intermediare, investiţii de 16,12 miliarde euro (14,9% din soldul total al ISD). Clasamentul ţărilor investitorilor finali este continuat de Austria (10,7%), Franţa (9,7%), Italia (7,8%), Statele Unite ale Americii (6,7%) şi Ţările de Jos (5,3%), fiecare dintre aceste ţări înregistrînd un sold ISD de peste 5 miliarde euro.

Cine a scăzut?

Deşi ierarhia principalelor ţări partenere a rămas constantă în comparaţie cu anul 2021, se observă diminuarea contribuţiilor Italiei şi Statelor Unite ale Americii la totalul indicatorului, cu 0,1 puncte procentuale, respectiv 1,1 puncte procentuale şi creşterea contribuţiilor Ţărilor de Jos şi Franţei, cu 1,5 puncte procentuale, respectiv 0,1 puncte procentuale. Prezenţa acestor fluctuaţii indică adaptări în strategiile investiţionale ale nerezidenţilor, reflectînd, concomitent, evoluţiile economice specifice fiecărei ţări partenere.

Grupul celor şase ţări analizate contribuie în proporţie de 55,2% la soldul total ISD, în timp ce primele zece ţări, care deţin fiecare investiţii de peste 3 miliarde euro, au cumulat 68,9% din totalul aceluiaşi indicator, reliefînd gradul ridicat de concentrare al investiţiilor.