NUMARUL PLATILOR EFECTUATE CU CARDURILE BANCARE PRACTIC S-A DUBLAT

Pe parcursul trimestrului trei al anului curent, numărul cardurilor aflate în circulație a crescut cu 7,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Iar numărul plăților fără numerar efectuate cu cardurile emise în țară s-a majorat cu 43,3%, transmite IPN.

La sfîrșitul trimestrului trei, numărul cardurilor de plată emise în Republica Moldova aflate în circulație a constituit 2,31 milioane, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. După soluția tehnică, cardurile de proximitate au constituit 99,9% din numărul cardurilor noi emise pe parcursul trimestrului de raportare și 90,5% din ponderea totală a cardurilor în circulație.

Din totalul cardurilor în circulație ce aparțin persoanelor fizice, 53,7% sînt deținute de femei. Cea mai înaltă rată a cardurilor active înregistrează categoria cardurilor sociale – 79%.

Pe parcursul perioadei analizate s-a atestat o creștere constantă a ponderii cardurilor emise în condiții generale în numărul total al cardurilor aflate în circulație. Acest fapt denotă predispoziția benevolă a utilizatorilor de a dispune de un instrument de plată fără numerar, necondiționată de necesitatea recepționării anumitor plăți salariale sau sociale

În trimestrul trei al anului, cu cardurile emise în Republica Moldova au fost efectuate în total 7,2 milioane de retrageri de numerar, în valoare de 17,7 miliarde de lei, în timp ce numărul plăților fără numerar a constituit 26,2 milioane de operațiuni, în valoare de 8,3 miliarde de lei.

Pe parcursul anului 2020, operațiunile efectuate peste hotare cu cardurile de plată emise în Republica Moldova au înregistrat scăderi semnificative, fiind puternic influențate de restricțiile de circulație impuse de situația pandemică. În 2021, trendul operațiunilor s-a redresat, acestea majorîndu-se în trimestrul trei cu 61,4% din punct de vedere numeric și cu 56,5% din punct de vedere valoric.

Valoarea totală a fraudelor efectuate cu utilizarea cardurilor de plată emise în Republica Moldova a constituit în trimestrul de referință 3,2 milioane de lei.

Sursa: IPN