IN DECLARATIA DE AVERE SE VOR INDICA SERVICII MEDICALE, HOTELIERE, DETINEREA CRIPTOVALUTEI

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat despre inițierea consultărilor publice asupra proiectului revizuit al Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, în scopul informării și recepționării recomandărilor părților interesate. Printre altele, conform amendamentelor la Regulament, subiecții declarării vor trebui să declare banii cheltuiți pentru vacanțe, școli sau servicii medicale, se arată într-un comunicatul de presă al ANI, informează IPN.

În conformitate cu prevederile propuse la consultări, subiecții declarării vor mai trebuie să declare și „servicii procurate – orice tip de cheltuieli, servicii medicale (medicină dentară, plastică, chirurgie generală etc.), servicii turistice, bilete de avion, servicii recreaționale, servicii locative/comunale/necomunale cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația bunurilor imobile și mobile, achitarea studiilor preșcolare/școlare/liceale/universitare/ postuniversitare, achitarea chiriei bunurilor mobile și imobile, achitarea serviciilor de transport”.

Una dintre prevederi reglementează declararea criptovalutei. Subiecții vor trebui să declare „bunuri virtuale – active financiare nebancare electronice, aplicații și alte produse virtuale derivate ale tehnologiilor informaționale, inclusiv monede digitale, criptomonede, criptovalută, care sînt stocate (depozitate), găzduite electronic și efectiv disponibile pe platforme on-line securizate și înregistrate în spațiul virtual al rețelei globale de internet”.

La secțiunea servicii procurate se va indica „serviciul/serviciile (de același tip) procurate în perioada declarării de subiectul declarării și membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie”.

Printre amendamente numără și reglementarea conform căreia „membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sînt obligați să-i ofere acestuia informațiile privind averea, veniturile și interesele personale pe care le dețin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, cu excepția cazului în care identitatea și calitatea acestora constituie secret de stat, în condițiile Legii cu privire la secretul de stat, sau prezentarea acestor informații este restricționată prin lege”.

Termenul-limită de prezentare a recomandărilor este de pînă la data de 15.12.2021 (inclusiv).

Sursa: IPN