DECLARATIE

Cu privire la escaladarea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei și prioritățile de reziliență în RM

Comitetul pentru Unitate și Bunăstare

Condamnăm noile planuri de mobilizare militară anunțate recent de Președintele Vladimir Putin în războiul rusesc de agresiune contra Ucrainei, care vor conduce la o nouă spirală a escaladării în războiul ilegal, de agresiune. Din numele membrilor săi, Comitetul pentru Unitate și Bunăstare (CUB) cerem stoparea imediată a agresiunii militare și retragerea completă a forțelor armate din teritoriile ocupate cu forța în Ucraina, Republica Moldova și Georgia.

Considerăm organizarea unor așa-zise ”plebiscite” în teritoriile ocupate în Ucraina drept semne certe de violare a dreptului internațional și a independenței și suveranității statului ucrainean. Calificăm anunțarea acestor surogate de ”plebiscit” o încălcare flagrantă a Cartei ONU și escaladare gravă a războiului. Agresiunea militară rusă contra Ucrainei este o acțiune criminală, care nu poate fi avea nici o justificare. Bombardamentul metodic asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina, exterminarea în masă a ucrainenilor reprezintă crime de genocid, care urmează să fie investigate drept crime grave contra umanității, căzînd sub incidența convențiilor internaționale și responsabilitatea Curții Penale de la Haga, violînd dreptul fundamental la viață, la integritatea fizică și instrumentele internaționale care le apără.

Reiterăm conluziile Declarației comune privind siguranța și securitatea instalațiilor nucleare civile în conflictele armate, semnată de către UE, reprezentanții statelor G7, Coreea de Sud și Elvenția, la New York, pe 21 septembrie 2022, care accentuează importanța celor „Șapte piloni indispensabili ai securității și securității nucleare”, ghidați de standardele de securitate nucleară ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Prin decretul semnat ieri, 21 septembrie, 2022, de mobilizare a rezerviștilor, ne așteptăm la o nouă spirală a violenței în acest război de cotropire contra Ucrainei și lunecarea rapidă a regimului din Rusia spre dictatură și stalinisim. Înțelegem că actualul regim Putin este pregătit să recurgă la orice instrumente, inclusiv la șantajul nuclear pentru a-și prelungi, în disperare, neînsemnata sa existență fizică. Din păcate, escaladarea războiului poate avea efecte extinse și pericole reale și asupra Republicii Moldova. Pe baza unor analize minuțioase, CUB se adresează actualelor autorități politice cu următoarele propuneri:

1. Cerem introducerea urgentă a unor modificări în Codul Penal, care să interzică expres recrutarea cetățenilor Republicii Moldova și participarea lor la orice acțiuni militare de partea statului agresor. RM are obligații directe de a descuraja și criminaliza recrutarea cetățenilor săi, care pot avea și alte cetățenii (Federația Rusă) de a fi angajați în structurile militare ale statului agresor sau ale unor grupuri private (Wagner) implicate direct în comiterea crimelor de război contra Ucrainei. Se impun măsuri efective de înăsprire a procedurilor de control și verificare strictă a persoanelor la ieșire și intrare a cetățenilor ruși pe toate căile de acces spre și dinspre regiunea ocupată de forțele separatiste (Transnistria). Este timpul să aplicăm sancțiuni drastice legate de iminenta pierdere a cetățeniei Republicii Moldova de către persoanele angajate de către structurile militare și de securitate ale regimului separatist.

2. Cerem întărirea imediată a punctelor de control și verificare pe linia administrativă a teritoriului ocupat de forțele separatiste (Transnistria) pentru a preveni orice fel de scenarii, care ar permite mișcarea de trupe militarizate, deghizate în civil sau în uniforme, in orice fel de scenarii maligne, cu potențial de destabilizare imediată a situației politice în Republica Moldova. Activizarea unor grupuri finanțate de grupuri cleptocratice (Shor) sau altele sub influența serviciilor speciale transnistrene se asortează unor scenarii cu potențial distructiv pe care cetățenii Republicii Moldova ar trebui să-l evite.

3. Autoritățile responsabile pe domeniul de securitate (SIS, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării) ar trebui să comunice mult mai eficient asupra capacităților existente de apărare a ordinii constituționale și securității naționale. Ca măsuri de urgență, populația trebuie să fie instruită în acest moment asupra existenței adăposturilor existente de protecție anti-nucleara și măsurile adecvate pentru a ne proteja de orice situații neprevăzute care pot decurge din escaladarea războiului în Ucraina. Dacă se constată un deficit de capabilități și resurse, autoritățile Republicii Moldova trebuie să apeleze de urgență la asistența UE și NATO pentru a crea facilitățile și structurile necesare în acest sector.

4. Autoritățile trebuie să pună în ordine imediat sistemele existente de alertă și comunicare în regim de urgență, organizarea, echiparea și punerea la adăpost a populației în cazul unor amenințări directe. Aceste acțiuni ar putea să pară unora excesive, noi credem că evitarea acestui subiect nu face decît să agraveze problemele existente, eludînd responsabilitățile directe ale guvernării în domeniul securității naționale.

5. Cerem autorităților statului să răspundă asupra modului în care utilizează, în acest moment, asistența primită din partea comunității internaționale pe domeniul de apărare, ordine publică și securitate, oferind informații clare, eficiente și credibile la întrebări legitime ale cetățenilor. Reiterăm apelul nostru adresat partenerilor occidentali ai Republicii Moldova de a veghea cu maximă strictețe, prin reguli stricte și monitorizare extinsă, procesul de achiziții de resurse energetice din fonduri externe pentru Republica Moldova, evitînd situația în care asistența externă ajunge în buzunarele largi ale statului agresor. Cerem transparență și luciditate în acest proces extrem de important de decuplare deplină a Republicii Moldova de companiile aflate pe teritoriul secesionist, MGRES , dar și a unor companii și agenții care reprezintă interesele și companiile statului rus, aflate sub sancțiuni internaționale.

22 septembrie, 2022

Semnatarii declarației, după cum urmează:

1. Igor Klipii, SciPol, Ex-Ambasador al RM în Lituania

2. Igor Munteanu, dr. SciPol, conferențiar, Ex-Ambasador al RM în SUA

3. Veaceslav Ioniță, dr. economie, conferențiar universitar

4. Vasile Bumacov, Prof. Universitar, dr. Ing., Ex-Ambasador al RM în Japonia

5. Ion Bulgac, student, lider al Platformei Dezbateri Universitare

6. Cristina Țărnă, Avocat, expert în politici anticorupție

7. Eduard Bulgac, MA în business și științe agricole, antreprenor

8. Vitalie Ponomariov, MA în istorie/RI/SciPol, lector universitar

9. Inna Vîrtosu, dr, Drept european

10. Ion Marina, dr. medicină, șef secție

11. Tudor Golub, Master în management și economie

12. Anatol Țăranu, dr. istorie, Ex-Ambasador al RM în Rusia

13. Constantin Șchiopu, dr. hab. ped., profesor universitar, MA în arte

14. Rodica Gramma, dr filozofie, conferențiar universitar

15. Ana Niculiță, MA în Management și Economie, politici de sănătate

16. Valentina Nour, Politici Educație, Direcția educație publică, Călărași

17. Octavian Cirimpei, dr științe medicale, conferențiar, Secția arsuri/intervenții chirurgicale

18. Ion Arseni Ciobanu, dr Medic, Șef de secție, Spitalul din Căușeni.

19. Daniela Preașcă, MA Economie, Manager proiecte europene.

20. George Balan, MA, Studii securitate

21. Igor Boțan, Dr, Științe reale, cercetător politic

22. Mihai Beregoi, MBA Executiv, ViennaUniversity of Economics and Business

23. Valeriu Sainsus, Conferențiar universitar, Studii Demografice

24. Ion Terguță, Media Consultant

25. Galina Bostan, Dr. Drept, Avocat, Expert politici anticorupție.

Declarația poate fi semnată și de alți cetățeni care sprijină acest deziderat. Mesajele de adeziune pot fi trimise pe adresa următoare: comitet.unitate@gmail.com

Berlinski Ion 22.09.2022 - 14:28

Probabil că în Punctul 1, propoziția ”RM are obligații directe de a descuraja și criminaliza recrutarea cetățenilor săi... ” ceva nu e în regulă. Dar nu intervenim în declarații supervizate.