CE SE FACE LA GUVERN

Salariul minim pe țară va constitui 3500 de lei și va fi aplicat atît în sectorul bugetar, cît și în cel real

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, prin hotărîre de Guvern, unificarea salariului minim la nivel de țară. Acesta va constitui 3500 de lei pentru un program complet de lucru de 169 de ore și va fi aplicat atît în sectorul bugetar, cît și în cel real.

Prin această unificare, va fi asigurată echitatea salarizării în cele două sectoare de activitate, principiu prevăzut atît de Constituția Republicii Moldova, cît și de obligațiile internaționale asumate de țara noastră.

De notat că salariul minim pe țară a fost stabilit pentru ultima dată în anul 2014, în cuantum de 1000 de lei.

 

Din 1 octombrie indemnizația de maternitate va fi acordată automat

Din 1 octombrie curent, indemnizația de maternitate va fi acordată automat, fără necesitatea de a depune o cerere la casele teritoriale de asigurări sociale. Guvernul a aprobat, astăzi, modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă.

Conform noilor prevederi, indemnizația de maternitate va fi stabilită de casele teritoriale de asigurări sociale în baza certificatului medical pentru maternitate, transmis de către prestatorii de servicii medicale prin intermediul Portalului certificatelor de concediu medical. Datele din certificat vor fi examinate în decurs de 15 zile calendaristice, iar dacă informația prezentată va fi incorectă sau incompletă, acest termen va fi extins pînă la 45 de zile.

Indemnizația de maternitate este achitată în cuantum de 100% din venitul mediul lunar asigurat tuturor femeilor asigurate, soțiilor aflate la întreținerea soților asigurați și șomerelor aflate la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova.

Menționăm că noua procedură de acordare a indemnizației de maternitate nu se va aplica retroactiv, iar pentru concediile de maternitate acordate pînă la 1 octombrie 2022, aceasta va fi solicitată conform reglementărilor actuale, adică prin depunerea cererii la casele teritoriale de asigurări sociale.

 

Guvernul a aprobat crearea și menținerea stocurilor de gaze naturale pentru situații excepționale

În scopul asigurării unor soluții de rezervă privind aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova în situație de urgență, Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul hotărîrii cu privire la crearea și menținerea stocurilor de securitate de gaze naturale.

Potrivit documentului, Societatea pe Acțiuni „Energocom” va fi desemnată în calitate de entitate pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate de gaze naturale. În același timp, S.A. „Energocom” va crea în termen de cel mult o lună de la intrarea în vigoare a hotărîrii, un cont bancar distinct dedicat realizării obligației de creare și menținere a stocurilor de securitate.

Totodată, furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale vor achita S.A. „Energocom” contribuțiile financiare pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate. Cantitatea minimă de gaze naturale, ce urmează a fi stocate este de 22,8 mil m3.

Menționăm că gazele naturale care fac obiectul stocurilor de securitate urmează a fi utilizate total sau parțial doar în baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova, adoptată în cazul apariției unei situații excepționale, inclusiv în cazul declarării stării de urgență.

Totodată, precizăm că, pentru asigurarea securității energetice a țării, în conformitate cu dispozițiile CSE, S.A. „Energocom" a achiziționat gaze naturale în volum de 39,5 mil m3.

Sursa: gov.md