CE SE FACE LA GUVERN

O nouă lege privind dreptul de autor și drepturile conexe

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege care vizează armonizarea legislației din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe la reglementările acquis-ului comunitar european. Documentul are menirea de a oferi un grad ridicat de protecție autorilor și titularilor de drepturi de autor și conexe.

Astfel, proiectul prevede uniformizarea normelor legale din domeniul proprietății intelectuale cu referire la asigurarea respectării drepturilor; reglementarea dreptului interpreților de a obține o plată anuală suplimentară; completarea listei de drepturi patrimoniale exclusive ale interpreților și altor subiecți ale drepturilor conexe; stabilirea unor reguli unice pentru gestiunea colectivă a drepturilor de autor și conexe; limitarea comisionului de gestiune pînă la 30%; obligația întocmirii și publicării unui Raport anual de transparență de către organizațiile de gestiune colectivă.

Noua lege va avea beneficii pentru toate părțile interesate din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. În mod special, de pe urma acestei legi vor avea de profitat autorii și titularii de drepturi de autor și conexe: va crește remunerația ce li se cuvine, ținînd cont de libertatea de negociere și stabilirea tarifelor în metodologii, de mecanismul clar și echitabil cu privire la retribuția compensatorie, de recunoașterea unor noi drepturi (de exemplu, remunerația anuală suplimentară), de micșorarea comisionului de gestiune pentru organizațiile de gestiune colectivă și de noile pîrghii privind accesul la orice informație ce ține de gestionarea drepturilor.

Proiectul urmărește scopul de asigurare a unor standarde înalte de guvernanță, gestiune financiară, transparență și raportare.

 

Au fost aprobate noi măsuri de susținere a veteranilor de război

Perioada de participare la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova va fi calculată în mărime triplă la stagiul total de cotizare necesar acordării dreptului la pensie. O decizie în acest sens a fost aprobată, astăzi, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

Prevederea va fi aplicată în cazul participanților la acțiunile de luptă de pe Nistru, cu prezentarea legitimației de veteran de război de model nou și a unui certificat, cu indicarea perioadei de participare la acțiunile de luptă, eliberate de către Ministerul Apărării.

Documentul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vine să susțină veteranii războiului de pe Nistru și membrii familiilor acestora, în contextul comemorării a 30 de ani de la acțiunile de luptă, desfășurate în perioada 2 martie – 13 august 1992.

Cheltuielile pentru implementarea proiectului urmează a fi acoperite din contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetul pentru anul 2022.

 

Reguli mai stricte privind transferurile de deșeuri

Executivul a aprobat, astăzi, Regulamentul privind transferurile de deșeuri. Noul document stabilește procedurile și regimurile de control pentru transferurile de deșeuri, în funcție de originea, destinația, ruta transferului și de tratamentul care se aplică deșeului la destinație.

Obiectivul principal al Regulamentului este asigurarea protecției mediului și respectarea cerințelor privind securitatea ecologică la importul, exportul și tranzitul deșeurilor transferate spre valorificare și eliminare.

Regulamentul stabilește condițiile la care sînt supuse transferurile de deșeuri și procedurile care trebuie să fie urmate pentru a le autoriza. Documentul prevede o procedură pentru notificarea și consimțămîntul prealabil scris înainte de transferurile deșeurilor periculoase și nepericuloase spre operațiuni de eliminare. În plus, stabilește cerințe față de exportul/importul deșeurilor spre valorificare și eliminare doar în țări care acceptă importul și care dețin capacitățile necesare.

În scopul asigurării trasabilității deșeurilor, notificările de import și export vor fi înregistrate în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor”, care reprezintă totalitatea produselor de program şi a echipamentelor tehnice destinate colectării, stocării și procesării informației.

 

Calitatea serviciilor de salvare pe apă va fi îmbunătățită

Activitatea stațiilor de salvare pe apă va fi organizată în baza unui Regulament, avizat pozitiv în cadrul ședinței de astăzi a Executivului. Documentul prevede modul de organizare a stațiilor de salvare pe apă, drepturile, obligațiile și răspunderea angajaților, precum și măsurile necesare pentru protecția și salvarea persoanelor aflate în pericol de înec.

Regulamentul mai stabilește sarcinile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență privind organizarea activităților care vor asigura sporirea capacității de intervenție. La fel, documentul prevede condițiile de participare a voluntarilor în activitățile posturilor de salvare pe apă. Astfel, vor fi diminuate riscurile de producere a înecurilor în rîndul populației și va fi sporită calitatea serviciilor de salvare pe apă.

Potrivit calculelor estimative, deschiderea și întreținerea anuală a stațiilor centrale de salvare presupune cheltuieli de cca 1,4 milioane de lei, iar alte cca 900 mii de lei sînt necesare pentru întreținerea anuală a acestora.

În prezent, pe teritoriul țării funcționează 19 stații și posturi de salvare pe apă în regim 24/24. Anual, personalul posturilor de salvare pe apă salvează de la înec în jur de 340 de persoane și acordă ajutor calificat pentru circa 1.800 de persoane.

Sursa: gov.md

01.06.23 - 00:24
01.06.23 - 00:30
01.06.23 - 00:41
01.06.23 - 00:39
01.06.23 - 10:42
01.06.23 - 13:42
01.06.23 - 11:34
01.06.23 - 12:52
01.06.23 - 12:57
02.06.23 - 00:18
01.06.23 - 17:15
01.06.23 - 17:17
01.06.23 - 20:59
01.06.23 - 00:26
01.06.23 - 17:14