ANUNT

Stimaţi Acţionari ai S.A. „Metalferos”, Vă comunicăm că la ședința Consiliului societății din 03.08.2022, documentată prin procesul-verbal nr.3 din 03.08.2022, a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor pe data de 09 septembrie 2022, orele 14.00, pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3.

Înregistrarea acționarilor va avea loc, cu începere de la ora 12:00 până la ora 13:45.

Pentru participare la adunare urmează să prezentați actele de identitate. În caz că nu puteţi participa personal la adunare, aveţi posibilitatea să delegaţi dreptul Dvs. de participare şi de vot unei persoane în baza procurii autentificate conform legislaţiei.

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori ai SA „Metalferos”.
  2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori ai SA „Metalferos”. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Reprezentantului statului.
  3. Cu privire la dizolvare (lichidarea benevolă) a filialei ”IUGVTORMET”, cu sediul în UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, din componența societății „Metalferos” SA.
  4. Cu privire la aprobarea Statutului societății.

Cu materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare puteţi lua cunoştinţă în zilele de lucru, între orele 15.00 – 17.00, începând cu 29.08.2022 pînă la 07.09.2022, la sediul companiei din mun. Chișinău, str. Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3.