PARLAMENTUL R. MOLDOVA INVITA TINERII LA UN PROGRAM DE STAGII

Parlamentul Republicii Moldova oferă stagii pentru sesiunea de primăvară. Stagiarii vor participa la procesul de analiză, elaborare și administrare a actelor legislative, la procedura de expertiză legislativă, la ședințele comisiilor parlamentare, la alte activități din cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului. La Programul de stagii pot candida studenți în anii terminali, masteranzi și doctoranzi, tineri specialiști din mediul academic și științific, reprezentanţi ai societăţii civile. Dosarul de concurs va fi depus pînă pe data de 24 februarie 2016, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 162, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane sau prin e-mail Valentina.Didencu@parlament.md. Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova se desfășoară al doilea an consecutiv. Acesta are o durată de pînă la 3 luni și se desfășoară în perioada sesiunilor ordinare ale Parlamentului (septembrie – decembrie și februarie – iulie).