MESAJ DE FELICITARE ADRESAT LUI ALEKSANDR LUKASENKO CU OCAZIA ZILEI INDEPENDENTEI R. BELARUS

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Belarus, Ziua Independenței, Vă adresez în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal cele mai sincere și cordiale felicitări împreună cu urări de pace, bunăstare și prosperitate pentru poporul belarus prieten.

Republica Moldova apreciază înalt realizările pe care Republica Belarus le-a obținut în domeniul științei, tehnicii, tehnologiei și cel social-economic, aceste performanțe contribuind substanțial la îmbunătățirea calității vieții poporului belarus. De asemenea, este demnă de respect poziția promovată cu consecvență de țara Dumneavoastră atît la nivel regional, cît și la cel internațional.

Relațiile personale de încredere, cimentate în cadrul întrevederilor pe care le-am avut noi doi, dau dovadă că țările noastre, bazîndu-se pe experiența unui parteneriat bilateral productiv, vor continua să coopereze strîns în vederea realizării unor proiecte comune în beneficiul popoarelor noastre.

Dorindu-Vă cu acest prilej fericit noi realizări și victorii, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.

Igor DODON, Preşedinte al R. Moldova