IN PRIMA SAPTAMINA DE ADMITERE LA UNIVERSITATI AU FOST DEPUSE PESTE 15 MII DE CERERI

Peste 15 mii de cereri au fost depuse în universităţile din R. Moldova de la 20 iulie cînd a demarat admiterea în învăţămîntul superior. Din acestea circa 1500 de cereri revin instituţiilor private.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în instituţiile de învăţămînt superior de stat cele mai multe cereri au fost depuse la Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, Academia de Poliţie ”Ştefan cel Mare”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

În instituţiile cu profil pedagogic cele mai multe cereri în raport cu numărul de locuri bugetare au fost depuse la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” şi Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi.

În prima săptămînă a campaniei de admitere cele mai solicitate specialităţi sînt finanţe şi bănci, contabilitate, medicină generală, stomatologie, farmacie, drept, limbi moderne, tehnologii informaţionale, arhitectură, electroenergetică, tehnologia şi managementul alimentaţiei publice etc.

Planul de înmatriculare în acest an la universităţi prevede un număr total de 17975 de locuri, dintre care 6072 cu finanţare bugetară şi 11903 de locuri cu taxă.