Conspiratia Consiliului Rectorilor „ patroni sau pe viata” impotriva USM

Moşierii avari ai fabricilor de diplome universitare atacă cea mai veche, completă şi legală instituţie universitară din ţară

Autor: Kurt SOLOVIOV

De-a lungul anilor, sub multiple semnături, Moldova Suverană a publicat numeroase articole în care au fost abordate putregaiul, corupţia şi incompetenţa din învăţămîntul universitar naţional. Începînd cu 1991, înţelegînd în mod primitiv rolul şi rostul unei universităţi particulare într-o societate democratică, descoperindu-şi apetenţa pentru afaceri profitabile prin ofertarea unui învăţămînt superior privat, cîţiva „universitari ingenioşi” au înfiinţat universităţi particulare pe care noi, pe bună dreptate, le numim fabrici de diplome.

Numărul studenţilor înmatriculaţi contează, nu calitatea studiilor

Majoritatea acestor universităţi particulare a fost creată în urma unor migraţii didactice dinspre Universitatea de Stat a Moldovei (USM), cea mai prestigioasă, credibilă şi completă instituţie de învăţămînt superior din ţară.

Din acel moment, calitatea învăţămîntului a cunoscut o degradare constantă şi greu de remediat în următorii 10 ani sau chiar 20 de ani, în funcţie de fluctuaţiile politice (co)interesate. Motivaţia iniţiatorilor a fost cît de se poate de pragmatică: „toţi tinerii, împreună cu părinţii lor, doresc să devină absolvenţi ai unei facultăţi, atunci de ce să nu le oferim la toţi doritorii diplome contra cost?”, şi-or fi spus ei. Prin urmare, rectorii s-au transformat în cei mai aprigi vînători de studenţi înmatriculaţi la facultăţile lor. Obiectivul lor de bază, pe care fireşte că nu-l vor recunoaşte niciodată, a fost şi este numărul cît mai mare de studenţi înmatriculaţi contra cost, nicidecum calitatea învăţămîntului.

De-a lungul anilor, am avut numeroase posibilităţi să constatăm personal calitatea jalnică a instrucţiei universitare însuşite de studenţii acestor facultăţi particulare. Mii şi mii de astfel de absolvenţi ai unor facultăţi absolvite de dragul diplomei şi spre satisfacţia efemeră a părinţilor lor lucrează, băieţii, pe şantierele din Europa sau Rusia, iar fetele îngrijesc bătrîni căcăcioşi prin Europa sau fac tot felul de munci necalificate prin Rusia, treburi care n-au nici o legătură cu pseudo-pregătirea lor universitară. Pe tot acest fundal „academic” creat din 1991, adevăraţi „rectori proprietari de universităţi” ca Andrei Galben de la ULIM, Grigore Belostecinic de la ASEM sau Ion şi Viorel Bostan de la UTM îşi afişează aere academice de parcă universităţile lor ar rivaliza cu Harvard, Stanford sau Oxford.

Rectori patroni, rectori cu universităţi de familie, rectori ingraţi…

N-o să ne apucăm acum să-i căutăm în buzunare pe rectorii universităţilor-afacere din ţară, fiind suficientă revolta noastră că fac bani prin livrarea unor diplome, nu şi a cunoştinţelor de rigoare. Se ştie că ULIM este „moşia rectorului Andrei Galben”, ASEM este feuda rectorului Grigore Belostecinic, iar UTM aparţine familiei lui Ion Bostan. Cunoaştem suficiente lucruri din bucătăriile acestor universităţi, căci altminteri nu le-am pomeni.

Acum o chestiune interesantă despre Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) şi care este trecută în uitare voit! Aceasta a fost fondată la 25 Septembrie 1991. Toţi cei bine informaţi ştiu prea bine că ASEM a fost fondată, structurată, utilată şi aliniată la standarde didactico-academice performante de către profesorul universitar doctor Paul Bran din România, fost rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti între 1996 şi 2004, constatînd astfel că ASEM este creaţia sa. În 1994, a cam fost alungat de la ASEM, în urma uneltirilor unora care au vrut să-i preia moştenirea şi care aveau mare trecere la ex-preşedintele Mircea Snegur.

Paul Bran a murit, în ziua de 26 Iulie 2006, în timpul examenului de admitere organizat în cadrul universităţii. Profesorul Bran, în vîrstă de 65 de ani, era preşedintele Comisiei de elaborare a subiectelor pentru admiterea în anul I. Cînd traversa pasarela care face legătura între două corpuri de clădire şi, pe fondul oboselii, al responsabilităţii, al căldurii, la jumătatea acesteia s-a prăbuşit. Pentru că fusese construită în timpul mandatului său, studenţii numeau pasarela cu pricina „Pasul Bran” (Biblioteca Centrală are o sală de lectură „Paul Bran”, există şi un bust al profesorului în Bucureşti).

Întrebare retorică: De ce Grigore Belostecinic nu a venit cu iniţiativa ca ASEM să se numească ASEM „Paul Bran”? Poate că vrea ca să se numească USM „Grigore Belostecinic”…, cine ştie!?

Un caz nemaiîntîlnit în nici o ţară civilizată îl reprezintă UTM – fostul rector Ion Bostan, care a ocupat această funcţie timp de 23 de ani, l-a lăsat urmaş al său la funcţia de rector pe fiul său, Viorel Bostan. Afaceri de familie în toată regula! Asta înseamnă că UTM este proprietatea familiei Bostan, nu-i aşa? Despre averile acestei familii academice – vile, piscine, alte imobile şi afaceri –. nici că mai are rost să ne uzăm tastatura computerului, căci o face presa de investigaţie. Vă daţi seama ce noi proptele politice are familia Bostan dacă şi-a permis un astfel de atac universitar de tip rider asupra UTM?

Chiar şi preşedintele Academiei de Ştiinţe, Gheorghe Duca, şi-a întemeiat, pe banii statului, liceu şi universitate academică pentru propria-i familie. E drept că Guvernul l-a „expropriat”, dar unde-i dreptatea pe care trebuie s-o facă Procuratura? Dacă este lăsat în pace, înseamnă că a renunţat la nişte afaceri în favoarea cuiva. Începînd cu Vladimir Voronin, nu este mînă şi fund de guvernant pe care Duca să nu le fi pupat cu poftă şi din instinct de supravieţuire!

Toţi aceşti rectori nemuritori în funcţiile lor îşi au asigurat viitorul de mari afacerişti cu diplome universitare şi din cauză că sunt pe fază şi le furnizează politicienilor ajunşi la guvernare exact ceea ce au aceştia nevoie – supuşenie, bazin electoral, activişti politici şi tot felul de alte cadre politruce. Păi cum să se teamă Andrei Galben de ceva atîta timp cît unul din oamenii lui, Vitalie Gămurari, este purtător de cuvînt la PDM? În plus, Galben îşi are strecurat omul lui şi în partidul unionist al lui Anatol Şalari, pe Ana Guţu, partid care este un fel de aripă unionistă a PDM.

Astfel de rectori atacă USM!

Fără să idealizăm USM, constatăm că în această Universitate de Stat, comparabilă nu cu cele private, ci cu UTM, de exemplu, care-i subvenţionată de Stat, rectorii nu sunt înscăunaţi pe viaţă şi nu au devenit proprietarii ei. Nu scriam aceste rînduri dacă nu ne-ar fi fost atrasă atenţia de un recent scandal declanşat de către un aşa-zis Consiliu al Rectorilor din Republica Moldova legat de admiterea la universități în anul 2017. În fruntea acestui Consiliu se află nimeni altcineva decît nemuritorul rector Grigore Belostecinic.

Așadar, Consiliul Rectorilor din Republica Moldova a constatat, în ședința din 8 August, ”că la admiterea din 2017, pe lîngă problemele acute din domeniu, s-au înregistrat şi o serie de ilegalităţi”. În acest context, vînătorii de studenți și, în același timp, vînzătorii tarabagii de diplome universitare, mascîndu-și cu greu furia că România le fură din profit prin bursele gratuite oferite tinerilor din Republica Moldova, au sărit cu tîrnăcoapele și buldozerele asupra USM, pe motiv că le fură potențialii studenți înmatriculați prin, culmea!, aceleași principii ale economiei de piață la care și ei recurg. Ne atrage atenția și faptul că protestul-atac al lor a fost publicat inițial pe paginile de WEB ale ASEM și UTM.

Fabricanții/distribuitorii de diplome universitare, inclusiv animalele lor de companie, sub ”tutela academică” a Consiliului Rectorilor condus de Belostecinic, aduc 4 acuzații la adresa USM, iar aceste sunt următoarele:

1. USM a invitat pretendenții la studii prin poșta electronică pînă la lansarea campaniei de admitere.

2. În ultima zi de depunere a actelor în prima sesiune, 31 iulie 2017, toți pretendenții la studii ar fi primit mesaje de la USM, tot prin e-mail, fiind informați că ar fi fost deja înmatriculați și „în regim de urgență, pînă la ora 17.00, trebuie să depună în comisia de admitere actele de studii în original”.

3. Pe 1 august 2017, USM a publicat pe site-ul universității un proiect de ordin de admitere la studii cu finanțare din sursele bugetare, în care au fost incluse circa 660 persoane. Acest lucru ar fi determinat mulți tineri să-și retragă actele din alte universități, aflînd că sunt înmatriculați la USM fără taxă, pe contul universității. Acest lucru, potrivit Consiliului Rectorilor, contravine legislației în vigoare.

4. Printr-un alt ordin al USM, din 5 august 2017, au fost înmatriculate în anul I, învățămînt cu frecvență, fără achitarea taxei pentru primul an de studii, 373 de persoane.”

Patru răspunsuri ale USM: Totul a fost făcut regulamentar

Așa cum și era de așteptat, USM a răspuns la toate cele patru acuzații aduse de către tejghetarii acuzatori. La solicitarea moldNova.eu, prorectorul pentru activitatea didactică al USM, Otilia Dandara, a răspuns acuzațiilor Consiliului Rectorilor. Potrivit acesteia, Universitatea de Stat din Moldova a elaborat Strategia de admitere la studii pentru anul 2017 „călăuzindu-se de actele normative în vigoare, inclusiv valorificînd dreptul la autonomie academică şi financiară”.

În replică pentru cele patru acuzații ale Consiliului, Dandara are patru răspunsuri, care se rezumă la următoarele:

”1. Acţiunile întreprinse de USM înainte de 24 iulie au reprezentat realizarea „unui sondaj on-line, de testare a cererii educaţionale din partea candidaţilor”.

2. Senatul USM a decis să încurajeze să aplice la studii fără achitarea taxei, asigurați din bugetul USM, „participanții la școala de vară, participanți la olimpiadele raionale, municipale, naționale și internaționale. De asemenea, de aceste prevederi au beneficiat și candidații cu rezultate bune şi foarte bune”.

3. Proiectul de ordin de pe data de 1 august a fost semnat, potrivit prorectorului USM, „conform termenilor prestabiliţi regulamentar”, iar documentul „viza categoria de candidați în studenți în număr de circa 600, care beneficiază de bugetul USM în timp de un an de studii”.

4. În ceea ce privește ordinul de pe 5 august, de înmatriculare a 373 de tineri la studii în anul I, acesta „a fost emis regulamentar”. „Constatăm că doar 373 persoane au optat pentru USM, fapt care demonstrează libertatea de alegere a candidatului”.

În aceeași ordine de idei, tot pentru moldNova.eu, conducerea USM a expediat o notă informativă, pregătită de profesorii Facultății de Drept, în care aceștia argumentează legitimitatea oferirii surselor financiare pentru instruirea studenţilor. Aceștia menționează că USM, la fel ca orice altă universitate din țară, beneficiază de autonomie universitară, iar Codul Educației îi permite să organizeze admiterea candidaţilor la studii, ţinînd cont de criteriile specifice profilului instituţiei de învăţămînt superior. „Managementul învăţămîntului superior se axează pe principiul autonomiei universitare şi libertăţii academice”, se menționează în nota informativă. Profesorii de la USM mai precizează că, în luna Iunie, Senatul USM a aprobat mai multe decizii, printre care regulamentul instituției privind admiterea în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018, strategia instituţională de susţinere a candidaţilor la studii cu rezultate performante, inclusiv prin oferirea locurilor de studii susţinute din mijloace proprii ale USM – Buget USM; susţinerea specialităţilor nesolicitate prin oferirea locurilor de studii cu finanţare din mijloace proprii ale USM – Buget USM, contract fără achitarea taxei.

„Autonomia financiară este parte componentă a autonomiei universitare, inclusiv ce constă în dreptul USM de a-şi organiza activitatea independent şi a se autogestiona financiar, de a-şi exercita activitatea fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţămîntului superior, postuniversitar şi a sectorului de cercetare, dezvoltare şi inovare, stabilite prin lege şi documente de politici”, se mai menționează în nota informativă pregătită de profesorii Facultății de Drept a USM.
Acum vedeți în ce situație jalnică am ajuns – să vorbim despre golănii și bișnițe universitare la cel mai dezonorant nivel!

 

 

01.08.20 - 00:27
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:29
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 17:32