PARIAŢI PE UNIUNEA EUROPEANĂ! (VII)

Uniunea Europeană este un spaţiu comunitar format din aproape o jumătate de miliard de potenţiali consumatori, care deţin un rol economic şi politic primordial în societate. Pentru protejarea intereselor specifice ale acestora consumatori, statele membre ale UE şi-au unit eforturile şi au elaborat de-a lungul timpului o serie de măsuri.

Încă de la mijlocul anilor ’70, UE s-a străduit să armonizeze aceste măsuri naţionale pentru a garanta cetăţenilor europeni acelaşi înalt nivel de protecţie în cadrul întregii pieţe unice.

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul oficial al Uniunii Europene, politica europeană în materie de protecţie a consumatorilor are ca obiectiv protecţia sănătăţii, a siguranţei şi a intereselor consumatorilor, în temeiul articolului 169 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Această politică promovează dreptul consumatorilor la informare, educare şi organizare în vederea apărării intereselor lor.

Uniunea Europeană a elaborat un cadru juridic specific pentru a proteja interesele consumatorilor. Pentru a ţine seamă de cele mai recente preocupări ale cetăţenilor europeni, priorităţile politice în acest domeniu au fost complet revizuite în 2007, o dată cu adoptarea unei strategii de acţiune şi a unui program comunitar în valoare de aproape 160 de milioane de euro. Acest cadru a fost completat de documente de orientare privind piaţa internă. Sub deviza „Mai multă putere consumatorilor, bunăstare crescută şi protecţie eficientă a acestora”, în elaborarea strategiei s-a avut în vedere:

• oferirea unei puteri mai mari consumatorilor UE, printr-o informare corectă, prin transparenţa pieţei şi prin încrederea care decurge din protecţia eficientă a acesteia; 

• ameliorarea bunăstării consumatorului în materie de preţuri, de posibilitate de alegere, de calitate şi de siguranţă;

• protejarea consumatorilor cu eficacitate împotriva riscurilor şi ameninţărilor serioase. 
Pentru consolidarea încrederii consumatorului, a fost realizată Reţeaua Centrelor Europene pentru Consumatori (ECC-Net) care furnizează cetăţenilor informaţii privind drepturile acestora în calitate de consumatori şi facilitează accesul la căile de recurs, în cazuri de controverse transfrontaliere.

Politica UE de protecţie a consumatorilor este actualizată periodic pentru a ţine cont de schimbările sociale, economice şi de mediu, dar şi de recomandările şi noile dovezi ştiinţifice.

Siguranţa jucăriilor, a aparaturii electrice şi a vehiculelor sînt trei exemple care indică schimbările semnificative pe care le-a adus această politică în Uniunea Europeană. Jucăriile cumpărate în UE sînt printre cele mai sigure din lume, pentru că, înainte de a fi comercializata pe piaţa UE, aceasta face obiectul unor examinări riguroase în ceea ce priveşte construcţia şi elementele componente de mici dimensiuni, inflamabilitatea, proprietăţile chimice şi electrice, precum şi aspecte legate de igienă şi radioactivitate.

În 2011, UE a introdus noi cerinţe privind siguranţa pentru playerele audio personale, pentru a reduce riscul de pierdere a auzului din cauza volumului excesiv.

De asemenea, în UE, rata mortalităţii cauzată de accidentele rutiere a scăzut cu 43% începînd din 2011, parţial şi datorită introducerii de noi prevederi europene privind standardele de protecţie în caz de accident.

Pentru a îmbunătăţi situaţia din domeniul protecţiei consumatorilor, Comisia Europeană face propuneri legislative, iar experţii naţionali şi autorităţile competente discută pe marginea acestor propuneri. Ulterior, în măsura în care aceste propuneri îşi dovedesc utilitatea, Parlamentul şi Consiliul European le adoptă.

Ţările membre pun în aplicare legislaţia europeană şi se asigură că autorităţile, producătorii şi întreprinderile respectă normele. Industria şi întreprinderile trebuie să respecte normele UE pe tot parcursul procesului de producţie, prelucrare şi distribuţie.

Agenţiile independente oferă consultanţă ştiinţifică şi evaluează riscurile pe care le prezintă alimentele şi furajele, sănătatea animalelor, medicamentele şi ameninţările asupra sănătăţii. Comitetele ştiinţifice formulează recomandări independente privind siguranţa consumatorilor, sănătatea publică şi produsele nealimentare.

Politica europeană în domeniul protecţiei consumatorilor nu costă foarte mult. Comisia Europeană a propus un buget de 197 de milioane de euro pentru următorul program privind protecţia consumatorilor (2014-2020). Cu alte cuvinte, contribuţia consumatorului european este de aproximativ 7 eurocenţi pe an.

În baza normelor UE, numai produsele care sînt sigure pot fi comercializate pe piaţa europeană. Legislaţia europeană prevede utilizarea marcajului „CE” pe mai multe categorii de produse, prin care fabricantul declară că produsul a fost verificat în baza principalelor criterii de siguranţă stabilite de UE şi îndeplineşte toate criteriile relevante.

Pentru statele care doresc să adere la UE, precum Republica Moldova, se oferă asistenţă şi expertiză pentru adaptarea la standardele europene, pentru pregătirea producătorilor, fabricanţilor în vederea accederii la normele stabilite în spaţiul comunitar, ţara noastră beneficiind deja de granturi importante din partea UE.

Şi noi trebuie să avem dreptul la o ofertă variată de produse şi servicii de bună calitate, la un raport calitate-preţ cît mai bun şi să fim informaţi corect de către eticheta produsului! De asemenea, şi noi avem nevoie de întreprinderi care să poată satisface aceste cerinţe, iar ca membri ai spaţiului comunitar european aceste deziderate pot fi îndeplinite! Uniunea Europeana este şansa Republicii Moldova de a atinge standardele înalte de competitivitate recunoscute la nivel mondial! În lipsa unui partener puternic şi experimentat precum Uniunea Europeană, Republica Moldova este condamnată să rămînă captivă în structuri anacronice, desuete, care nu vor face faţă rigorilor modernităţii! Aşadar, pariaţi pe UE şi veţi avea doar de cîştigat!

Moldova Suverană