NOUA STRATEGIE DE ȚARĂ A BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, DISCUTATĂ LA GUVERN

Securitatea energetică a țării noastre și investițiile din sectorul privat au fost principalele teme abordate la întrevederea prim-ministrului Dorin Recean cu vicepreședintele pentru politici și parteneriate al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Mark Bowman.

Premierul Recean a evidențiat prioritățile Guvernului pe termen mediu și lung menite să impulsioneze creșterea economică, să faciliteze tranziția la energia regenerabilă, să sprijine dezvoltarea sectorului privat competitiv și incluziv, a unei infrastructuri financiare mai rezistente și a unei guvernanțe îmbunătățite.

„Cînd vorbim despre dezvoltarea economiei, avem în vedere și fortificarea infrastructurii, inclusiv a celei energetice. Guvernul rămîne concentrat pe stimularea performanței sectorului privat și pe crearea condițiilor prielnice pentru atragerea investitorilor străini. La fel de important este să consolidăm guvernanța băncilor și să identificăm practici solide și sustenabile de finanțare a mediului de afaceri, pentru a ameliora conectivitatea și comerțul”, a spus șeful Executivului, Dorin Recean.

Vicepreședintele pentru politici și parteneriate al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Mark Bowman, a remarcat măsurile întreprinse de Guvern pentru depășirea crizelor și a reconfirmat că Banca va sprijini activitatea autorităților în domenii cheie, cum ar fi îmbunătățirea eficienței energetice, prin accelerarea ajustării legislației privind energia regenerabilă și încurajarea sectorului privat de a investi în economia națională.

Sursa: gov.md