ÎN 2023, MAI SE VA FOCUSA PE ORDINEA ȘI SECURITATEA PUBLICĂ, PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DIGITALIZARE

În domeniul afacerilor interne, Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anul curent include acțiuni de consolidare a capacităților de ordine și securitate publică, fortificarea managementului integrat al frontierei de stat și migrației, o atenție sporită protecției civile, integrarea în UE și digitalizarea. Aceste priorități au fost elaborate și dezvoltate în cooperare cu reprezentanții societății civile și ai partenerilor de dezvoltare.

Principalele intervenții în domeniu au fost supuse consultărilor publice vineri, 20 ianuarie, și reflectă acțiuni programate în cadrul Strategiei de modernizare și dezvoltare a sistemului afacerilor interne 2022-2030, aprobată anul trecut, strategia fiind structurată și calibrată pentru a face față amenințărilor și provocărilor generate de războiul din Ucraina.

În domeniul ordinii și securității publice, MAI își propune:

- Regionalizarea - polițistul va fi mai aproape de comunitate, prin mai multe patrule de poliție prezente în stradă și reducerea numărului angajaților aparatului administrativ;

- Eliminarea principiului teritorial – la chemare va interveni cea mai apropiată patrulă, indiferent de raza teritorială (raională) în care activează;

- Operaționalizarea Consiliilor de siguranță locale – colaborarea cu administrațiile publice locale, pentru a fi în folosul comunităților și a rezolva problemele specifice localității;

- Fortificarea sectoarelor de poliție – angajații subdiviziunilor MAI vor fi repartizați astfel încît fiecare localitate să beneficieze de intervenția promptă a polițiștilor;

- Interoperabilitatea serviciilor de intervenție – subdiviziunile MAI vor acorda sprijin unei alteia, în caz de incidente care solicită o abordare mai complexă;

-Operaționalizarea Centrului de Justiție Familiară – victimele violenței și abuzurilor vor beneficia de toată asistența juridică, medicală și psihologică sub un singur acoperiș.

O altă intervenție prioritară reprezintă digitalizarea proceselor, astfel:

- infracțiunile și accidentele vor fi documentate în format digital, cu mijloace tehnice performante, iar timpul de documentare va scădea considerabil. Totodată, asupra datelor nu se va putea interveni și acestea nu vor putea fi schimbate;

- traficul rutier va fi monitorizat mai eficient prin dezvoltarea punctelor de control automat și extinderea rețelei de monitorizare video;

- toate semnalările din partea cetățenilor vor fi centralizate într-un sistem unic, astfel încît niciuna să nu rămînă fără răspuns din partea autorităților și să aibă finalitate;

- documentele vor trece exclusiv în format digital.

La capitolul consolidarea managementului integrat al frontierei de stat și migrației, prioritățile se vor axa pe eficientizarea muncii angajaților și trecerea mai rapidă a frontierei de către cetățeni, fluidizarea traficului transfrontalier. În cazul migranților, vor fi digitalizate serviciile publice prestate, iar străinii vor beneficia de documente de identitate, acces la servicii și integrare mai rapidă în societate.

De asemenea, în 2023, vor fi dezvoltate inițiativele și proiectele cu UE demarata anul trecut, în special:

- Operaționalizarea HUB-ului de Securitate – îmbunătățirea fluxului de informații, asistență și colaborare cu partenerii externi pe domeniul afacerilor interne;

- Crearea Punctului focal pe domeniul armelor de foc și munițiilor – armele și munițiile vor putea fi monitorizate, iar infracțiunile cu utilizarea acestora prevenite;

- Apropierea de Mecanismul de protecție civilă al UE - intervenție mai operativă, profesionistă și mai rapidă la cazuri, pe formatul țărilor occidentale;

- Furnizarea serviciilor de asistență națională – IGSU al Republicii Moldova poate interveni, la rîndul său, în ajutorul altor state, în caz de calamități și dezastre.

Pentru implementarea acestor deziderate, Ministerul Afacerilor Interne este în proces de elaborare a unei serii de acte normative, care vor fi înaintate spre aprobare Guvernului și Parlamentului.

Sursa: gov.md