MĂSURI LEGISLATIVE CARE AU SCOPUL DE A ASIGURA INTEGRITATEA ȘI FUNCȚIONALITATEA PIEȚEI ENERGIEI ELECTRICE, VOTATE ÎN PRIMA LECTURĂ

Un set de măsuri legislative care au scopul de a asigura integritatea și funcționalitatea pieței energiei electrice a fost votat în prima lectură de Parlament.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Energiei cu scopul de a asigura o bună funcționare a pieței energiei electrice și de a îmbunătăți cadrul legal în contextul gestionării eficiente a crizelor în acest sector. Totodată, documentul are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene și transpune Regulamentul UE privind integritatea și transparența pieței angro de energie.

Autorii inițiativei legislative propun stabilirea în legislație a atribuțiilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) referitoare la monitorizarea pieței energiei electrice, inclusiv în legătură cu realizarea investigațiilor și efectuarea controalelor. Totodată, se propune ca participanții la piața angro a energiei electrice, care manifestă un comportament abuziv, să poată fi sancționați de ANRE, în funcție de încălcările depistate și prejudiciile cauzate.

În proiectul de lege sînt incluse prevederi care se referă la mecanismele legale de intervenție în cazul disfuncționalității pieței energiei electrice. Astfel, în caz de criză, ANRE va avea dreptul să limiteze sau să interzică temporar exportul de energie electrică, să stabilească obligații de serviciu public privind achiziția centralizată de energie electrică, să oblige producătorii de energie electrică să furnizeze servicii de echilibrare și servicii de sistem în cantități și la prețuri reglementate.

Totodată, va fi introdusă componenta de echitate, ce reprezintă obligațiuni de plată reciproce ca urmare a relației contractuale între furnizor și consumator. Această taxă va fi introdusă în contextul înregistrării devierilor tarifare majore, pozitive sau negative, date de fluctuațiile pieței internaționale de energie electrică și stabilirea obligației de achitare a devierilor tarifare în situația schimbării furnizorului sau a rezoluțiunii unui contract de furnizare de gaze naturale. Alte prevederi ale proiectului de lege se referă la asigurarea desemnării Operatorului Pieței Energiei Electrice, iar altele sînt necesare pentru soluționarea unor neclarități apărute în contextul implementării Legii cu privire la energia electrică.

Proiectul de lege urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua.

Sursa: parlament.md