La Multi Ani, respectabile Presedinte Mircea Snegur, patriarh al Istoriei noastre!

Felicitări, domnule Președinte, cu prilejul împlinirii respectabilei vîrste de 81 de ani! Istoria acestei Țări a fost prietenoasă cu dumneavoastră pe măsura blîndeții cu care v-ați comportat și dumneavoastră cu ea! Aici fac excepție durerile, sacrificiile și muncile istovitoare inevitabile pentru orice descoperitor de Țară și născător al unei noi națiuni. Mulțumim, domnule Președinte, că ați acceptat ca, la cererea populară unanimă, să vă sacrificați confortul și liniștea personală și să deveniți primul Președinte al acestei Țări! Vă suntem recunoscători pentru că, în calitate de Președinte, v-ați asumat misiunea istorică de a da chip, personalitate responsabilă și recunoaștere internațională identității unei noi Țări, Republica Moldova, cu absolut tot ceia ce definește un Stat demn de înscris pe harta mondială a Țărilor lumii! Dumneavoastră ați fost în fruntea acelor luptători patrioți cu care, practic, ați făurit o Țară de la zero, o Țară pe care, din mers, fără experiențe politice similare, ați înscris-o în rîndul Statelor democrate și libere ale lumii.

Dumneavoastră, domnule Președinte, mai sunteți și primul bărbat de stat care ați pus bazele definitorii ale funcției prezidențiale. Nu ați fost un prim Președinte de sacrificiu, ci o piatră de temelie, un model și un formator a ceia ce nu o să se schimbe niciodată – Statul Republica Moldova și cadrul legal, moral, democratic și patriotic în care este obligatoriu să funcționeze instituția prezidențială pe care ați modelat-o primul.

Vă suntem îndatorați, domnule Președinte, noi, poporul, că tot ceea ce ați statornicit atunci cînd ați dat contur acestei Țări și Președinției, a constituit permanent o temelie pentru toți politicienii care v-au urmat, o temelie indestructibilă cărei i s-au adăugat noi și noi atribute cerute de evoluția istorică. Bazele statale puse de dumneavoastră nu se schimbă niciodată, rămîn pe veci în istorie împreună cu fondatorul lor, pe cînd atributele suplimentare adăugate conjunctural lor se modifică mereu, în funcție de cerințele istoriei fugare.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 81 de ani, constatăm că nu ați îmbătrînit odată cu Istoria acestei Țării, ci vă păstrați încă vigoarea cu care, zi de zi, îi însoțiți, îi vegheați pe cei care se nasc într-o lume făurită de domnia voastră. Vîrsta dumneavoastră este și a noastră, a acestei Țări cu al cărui nume v-ați înfrățit în vecii vecilor, un motiv legitim, moral și recunoscător pentru care vă mulțumim că existați, că v-ați dăruit total nouă și Istoriei și vă urăm La Mulți Ani viguroși și luminoși!

Moldova Suverană

01.06.23 - 00:24
01.06.23 - 00:30
01.06.23 - 00:41
01.06.23 - 10:42
01.06.23 - 11:34
01.06.23 - 13:42
01.06.23 - 00:39
01.06.23 - 12:52
01.06.23 - 12:57
02.06.23 - 00:18
01.06.23 - 17:15
01.06.23 - 17:17
01.06.23 - 20:59
01.06.23 - 17:14
01.06.23 - 00:26