IN MEMORIAM. MIHAIL OPREA

La 7 iulie 2024, la vîrsta de 71 de ani, s-a stins din viaţă, Mihail Oprea, manager consacrat în domeniul medicinii, unul dintre promotorii metodelor contemporane de tratament şi recuperare psihosocială a bolnavilor narcologici, a programelor informaţionale și de tratament a acestei categorii de bolnavi.

Mihail Oprea s-a născut la 17 ianuarie 1953 în satul Șestaci, raionul Șoldănești. După absolvirea Institutului de Medicină din Chișinău a activat în diverse funcții, preponderent, de conducere, în domeniul sănătății publice.

În deceniile 7 și 8 ale secolului trecut el activează în calitate de medic intern la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău, medic psihiatru-narcolog, șef de secție și director al Spitalului Republican de Psihiatrie nr. 4. Din anul 1989 pînă în 2010 a fost narcologul principal netitular al Direcţiei Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău.

În anul 2010 Mihail Oprea devine director la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, funcție pe care o deține pînă în anul 2020, fiind și președinte al Comisiei de specialitate în narcologie a Ministerului Sănătății. Între anii 2011 și 2014 a fost secretarul Comisiei Naționale Antidrog pe lîngă Guvernul Republicii Moldova. Mihail Oprea a deschis Centrul de Reabilitare a persoanelor care suferă de narcomanie din cadrul IMSP Dispensarul Republican de Narcologie.

Pe tot parcursul activității sale, Mihail Oprea a manifestat interes pentru implicarea societății civile și instituțiilor neguvernamentale în fortificarea capacităților instituțiilor responsabile pentru contracararea traficului ilicit de droguri și educația tinerilor în spirit abstinent. Concomitent, a contribuit la optimizarea procesului curativ-diagnostic şi implementarea formelor şi metodelor de tratament contemporan, inclusiv diagnostica computerială a alcoolismului.

Mihail Oprea a fost preocupat permanent și de ridicarea nivelului profesional, participînd la seminare locale şi internaţionale în care erau abordate modalitățile de soluţionare a problemelor ce țin de sănătatea narcologică. A promovat modul sănătos de viaţă, colaborînd strîns cu mass-media, cu serviciile interesate în problemele stopării consumului ilicit de droguri, introducerii în practică a terapiei familiale, a programelor de recuperare psihologică.

De asemenea, Mihail Oprea s-a implicat activ la racordarea actelor legislative şi normative naționale la exigenţele europene şi internaţionale.

Activitatea sa îndelungată și prodigioasă a fost înalt apreciată de specialiști în domeniu, de oamenii simpli, precum și de către conducerea țării. El a fost, în repetate rînduri, menţionat cu diplome ale Ministerului Sănătăţii şi Guvernului Republicii Moldova. Prin decret prezidențial, în anul 2011, lui Mihail Oprea i s-a conferit titlul onorific de Om Emerit.

Exprimăm sincere condoleanţe familiei, rudelor, prietenilor şi tuturor celor care i-au fost aproape.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Un grup de colegi și prieteni