GUVERNUL ÎMBUNĂTĂȚEȘTE MECANISMUL DE ACORDARE A SERVICIILOR DE MEDIERE GARANTATĂ DE STAT

Accesul la justiție al persoanelor din categoriile social- vulnerabile va fi facilitat, iar serviciile de mediere garantată de stat vor fi acordate în baza unor noi prevederi. O hotărîre în acest sens a fost aprobată de Executiv.

Potrivit documentului, serviciile de mediere garantată de stat vor fi integrate în sistemul de asistență juridică garantată de stat. De aceste servicii vor putea beneficia persoanele ale căror venit este mai mic decît salariul minim lunar pe țară. În același timp, indiferent de nivelul venitului, serviciile vor fi acordate minorilor, persoanelor care nu au atins vîrsta de 21 de ani, precum și celor cu dizabilitate severă sau accentuată.

Dacă pînă în prezent, serviciile puteau fi solicitate doar pentru cauzele penale, în urma modificărilor - categoriile de litigii urmează a fi extinse pînă la cele contravenționale și civile. Cererea de acordare a serviciilor de mediere garantată de stat va fi depusă la oficiul teritorial, nu mai tîrziu de 15 zile lucrătoare de la data remiterii cauzei spre mediere.

Sursa: gov.md

01.12.23 - 00:37
01.12.23 - 00:45
01.12.23 - 00:42
01.12.23 - 00:40
01.12.23 - 00:43
01.12.23 - 17:13
01.12.23 - 17:12
01.12.23 - 17:12
02.12.23 - 00:43
02.12.23 - 01:02
02.12.23 - 01:00
02.12.23 - 00:52
02.12.23 - 00:56
02.12.23 - 00:58