EXECUTIVUL A APROBAT BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL 2024 „INVESTIM PENTRU COPII”

Bugetul pentru anul 2024 este unul sustenabil și solidar, axat pe domeniul social și orientat spre investițiile în viitor. Acesta prevede alocări esențiale pentru copii, inclusiv creșterea indemnizației la nașterea copilului, majorarea salariilor cadrelor didactice cu 15 la sută și dublarea burselor studenților facultăților cu profil pedagogic.

„Guvernul este alături de toate domeniile cu cele mai mari necesități. Am aprobat bugetul pentru anul 2024 „Investim pentru copii”. Am decis că în 2024 alocăm cei mai mulți bani pentru viitorul copiilor, generația care va construi Moldova de mîine, prin acces la educație modernă și de calitate, pentru o societate consolidată și prosperă”, a spus premierul Dorin Recean în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

Astfel, de la 1 ianuarie 2024, va fi majorată pînă la 20 de mii de lei indemnizația acordată la nașterea copilului, iar salariile a peste 50 de mii de persoane - cadre didactice din țară, vor crește cu 15%. În acest sens, va fi alocat aproximativ 1 miliard de lei. De asemenea, vor fi majorate alocările financiare pentru programul „Protecția familiei și copilului” și alocați bani pentru dezvoltarea satelor și orașelor noastre, așa încît familiile să beneficieze de condiții bune de trai acasă, iar copiii - de oportunități de dezvoltare.

Totodată, potrivit bugetului, rămîn prioritare acțiunile de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM), fiind alocate peste 197 de milioane de lei pentru finanțarea unui șir de programe.

O altă prioritate majoră este dezvoltarea continuă a sistemului de transporturi și infrastructură. Pentru asigurarea măsurilor de politici în sectorul transport, în bugetul de stat sînt planificate mijloace în sumă de 4 036,5 milioane lei, dintre care 1 393,9 milioane de lei mijloace financiare din surse externe, și 2 505,6 milioane de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și locale.

Bugetul pentru anul 2024 prevede, de asemenea, alocații în mărime de 1 600,0 milioane de lei pentru subvenționarea sectorului agricol și dezvoltarea rurală, 322,1 milioane de lei pentru eficiența energetică, 601,5 milioane de lei destinate Fondului Național de dezvoltare Regională și Locală, dar și 175,0 milioane de lei pentru promovarea politicilor în domeniul protecției mediului.

Proiectul de lege prevede o creștere de 4,4% a veniturilor bugetului public național față de volumul precizat în anul 2023 și va constitui 107 172.0 milioane de lei. Majorarea veniturilor va fi susținută, în primul rînd, de redresarea economică, unele măsuri ale politicii fiscale și vamale, precum și de o administrare mai bună a veniturilor. Cheltuielile se vor ridica la 122 962,0 milioane de lei și vor fi mai mari cu peste 1,5% comparativ cu anul 2023.

Deficitul bugetului public național se estimează a fi în limita de 15 790,0 milioane de lei sau 4,6% din PIB. Datoria de stat la finele anului 2024 va constitui 125 525,6 milioane de lei, dintre care 64,5% va fi datoria de stat externă și 35,5% - datoria de stat internă. Ponderea datoriei în PIb nu va depăși 37%.

Sursa: gov.md

02.06.24 - 01:24
01.06.24 - 12:25
01.06.24 - 12:23
01.06.24 - 12:20
01.06.24 - 12:20
05.06.24 - 15:47
03.06.24 - 01:00
03.06.24 - 01:23
02.06.24 - 01:28
05.06.24 - 00:16
06.06.24 - 00:02
03.06.24 - 01:08
01.06.24 - 12:22
07.06.24 - 13:08
07.06.24 - 15:25