CONTINUITATE: MOLDOVA SUVERANĂ ANIVERSEAZĂ 100 DE ANI DE EXISTENȚĂ A ZIARULUI

Stimate redactor-șef Ion Berlinski!

Cu prilejul centenarului (100 de ani) de la fondarea gazetei Moldova Suverană (Plugarul Roșu, Moldova Socialistă), 1 Mai 1924, seria a zecea, aduc sincere felicitări echipei redacționale.

Vă adresez cuvinte de recunoștință și profundă gratitudine pentru promovarea eticii jurnalistice, obiectivității și neutralității, asigurînd independența cotidianului în promovarea adevărului, obținîndu-l de la sursele cele mai de încredere - Oamenii.

Sincere urări de sănătate, bunăstare și împlinirea speranțelor de mai bine, dorindu-vă totodată mari succese și noi priorități în realizarea aspirațiilor profesionale.

Nicolae GROSU, abonant și cititor permanent al ziarului, s. Talmaza, Ștefan-Vodă

           

01.05.24 - 00:04
01.05.24 - 00:12
03.05.24 - 00:29
01.05.24 - 00:11
02.05.24 - 13:35
02.05.24 - 01:12
02.05.24 - 13:37
02.05.24 - 13:34
09.05.24 - 17:17
03.05.24 - 12:37
02.05.24 - 13:32
04.05.24 - 13:23
03.05.24 - 12:22
09.05.24 - 17:15
10.05.24 - 11:40