BUNELE PRACTICI ÎN DOMENIUL ARMONIZĂRII LEGISLAȚIEI NAȚIONALE CU LEGISLAȚIA UE

Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice implicate în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene a fost discutată în cadrul unei mese rotunde cu genericul „Cerințele înaintate față de proiectele actelor normative înaintate de către deputați care au scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene”, organizată de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituției parlamentare, Cancelariei de Stat, Centrului de Armonizare a Legislației, Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Justiției, ai partenerilor de dezvoltare. Scopul evenimentului a fost instituirea unor practici uniforme aplicabile la înaintarea proiectelor marcate cu sigla UE.

Prima sesiune de discuții a fost moderată de Tamara Gheorghița, Secretarul general al Parlamentului, care a vorbit despre programul legislativ și necesitatea planificării legislative în procesul de armonizare a legislației.

Pe parcursul celor trei sesiuni de discuții au fost abordate tematici privind rolul parlamentelor naționale în armonizarea legislației, cerințele legale și procedurale pentru proiectele de acte care au drept scop transpunerea legislației UE. De asemenea, a avut loc un schimb de experiență și bune practici în domeniu armonizării legislației, oferite de state membre ale UE și țări candidate, precum Slovenia, Letonia, Ungaria și Serbia.

La finalul evenimentului a avut loc prezentarea manualului „Armonizarea legislației ca element-cheie pentru succesul procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, elaborat de experții Primoz Vehar și Vladimir Medjak.

Masa rotundă a fost organizată cu suportul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”.

Sursa: parlament.md