AVIZ

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 15.11.2023, ora 10.30, desfășurarea licitației repetate „cu reducere” de vânzare în lot unic la preţul iniţial de expunere în mărime de 1 639 877 lei, cu stabilirea limitei de reducere a prețului pînă la 1 475 890 lei a următoarelor bunuri imobile:

a) Plantație multianuală (livadă de măr), cu suprafața totală de 220 328 m.p., (nr. cadastrale: 9631104.423.01; 9631104.424.01; 9631104.427.01; 9631104.428.01; 9631104.429.01; 9631104.431.01; 9631104.432.01; 9631104.433.01; 9631104.438.01; 9631104.438.02; 9631104.439.01; 9631104.439.02; 9631104.440.01; 9631104.440.02).

b) Teren cu destinație agricolă, cu suprafața de 1,8404 ha, (nr. cadastral 9631104.430) şi plantaţia multianuală (livadă de măr) amplasată pe acest teren, cu suprafaţa totală de 18 144 m.p, (nr. cadastral 9631104.430.01).

Toate bunuri sunt amplasate în UTA Găgăuzia, mun. Comrat, sat. Ferapontievca, extravilan.

Licitația va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A.

Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 09.11.2023, ora 16.00, următoarele acte:

-       cererea de participare la licitaţie;

-       copia actului de identitate - pentru persoanele fizice;

-       copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice;

-       procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor;

-       documentul ce confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare:

Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.; 

Sucursala „Comrat”, IDNO 1002600028096;

Cod IBAN: MD46ML000000000280925080;

Informații suplimentare la tel. 022627572, 076717924, 076703146.

02.06.24 - 01:24
01.06.24 - 12:25
01.06.24 - 12:23
01.06.24 - 12:20
01.06.24 - 12:20
05.06.24 - 15:47
03.06.24 - 01:00
02.06.24 - 01:28
03.06.24 - 01:23
05.06.24 - 00:16
06.06.24 - 00:02
03.06.24 - 01:08
01.06.24 - 12:22
07.06.24 - 13:08
07.06.24 - 15:25