ANUNȚ DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Denumirea proiectului:Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL),

Acord de finanțare: Împrumut nr. IBRD-9536-MD GCFF TF nr. TF0C1762

Titlul achiziției: Elaborarea documentației de proiect pentru renovarea Liceului Teoretic „Petru Rareș”, str. Nicolae Testimițeanu nr. 2, mun. Soroca.

Republica Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru realizarea Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP) și intenționează să valorifice o parte din fonduri pentru servicii de consultanță. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) este responsabil pentru implementarea componentei 2.2.A.1 din proiect de renovare a 15 licee, inclusiv elaborarea documentației de proiect.

Serviciile de consultanță (în continuare "Servicii") includ elaborarea documentației de proiect pentru renovarea Liceului Teoretic „Petru Rareș”, str. Nicolae Testimițeanu nr. 2, mun. Soroca, conform Termenilor de Referință.

Anunțul este disponibil pe site-ul ONDRL la adresa următoare: https://ondrl.gov.md/categorie/anunturi/, în secțiunea "Media", subsecțiunea "Anunțuri": Anunț de desfășurare a concursului RFQ privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru renovarea Liceului Teoretic „Petru Rareș”, str. Nicolae Testimițeanu nr. 2, mun. Soroca.

ONDRL estimează finalizarea elaborării documentației de proiect în maxim 140 (una sută patruzeci) zile calendaristice, inclusiv aprobarea/verificarea și coordonarea cu toate părțile interesate.

ONDRL invită firmele de consultanță eligibile ("Consultanți") să își exprime interesul pentru furnizarea Serviciilor și să furnizeze informații ce demonstrează că au calificările și experiența relevantă. Expresiile de interes vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

a) experiența în elaborarea documentației de proiect pentru instituții publice în ultimii trei ani (35 de puncte);

b) calificările individuale și competențele personalului-cheie (proiectanți) în domenii specifice, așa cum este menționat în Termenii de Referință (65 de puncte).

Consultanții se pot asocia cu alte firme sub formă de asociație în participație sau subcontractare pentru a-și îmbunătăți calificările. Un Consultant va fi selectat conform metodei de Calificare a Consultanților prevăzută în Ghidurile Băncii Mondiale.

Informații suplimentare și termenii de Referință pot fi obținute în timpul orelor de lucru (08:00 – 17:00) până la 09 iulie 2024 la dresa de email și de telefonul de mai jos.

Expresiile de interes trebuie să fie livrate până la data de 10 iulie orele 14.00 personal sau în format electronic la adresa de e-mail eqip@ondrl.gov.md în atenția Elenei Iftode, Specialist Procurări ONDRL EQIP, tel +37360217776, Republica Moldova, mun. Chișinău, bvd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124, bir. 343.