Se schimbă condiţiile de acordare a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului

Va creşte numărul beneficiarilor, dar va scădea cifra profitorilor

Scriam acum un an şi ceva că mulţi dintre cetăţenii noştri, mai ales dintre acei şmecheri şi chiulangii, au înţeles că ajutorul social este o posibilitate de a stoarce bani de la stat, de a trăi bine fără a da din coate. Să zicem cutare, după privatizarea pămîntului, s-a ales cu un teren agricol, pe care să-l prelucreze şi să obţină venituri. Dar de a cui nevoie să se spetească lucrînd pămîntul, dacă este mai convenabil să renunţi la el sau i-l dai cuiva, iar tu te prezinţi la primărie, că nu ai nici un venit, şi ceri ajutorul social de la stat?! Te alegi cu o mînă de bani care îţi permit să stai ziua întreagă la barul din sat şi să sorbi tihnit din sticla cu bere sau ceva mai tare.

Sau, pleacă insul la muncă peste hotare, de unde revine peste o anumită perioadă de timp cu o sumă bunişoară de bani şi, dacă nu a înregistrat venituri în localitate, pentru că nu a muncit în ţară, se duce la primărie şi cere ajutor, chipurile, să-şi întreţină familia. Deşi, ceea ce a cîştigat el în străinătate este de multe ori mai mare decît salariul sau alt venit obţinut de cetăţeanul care a lucrat acasă şi a plătit impozite, alte contribuţii la bugetul ţării.

Pînă la urmă se ajunge la o nedreptate, deoarece persoana, care munceşte cinstit şi ţine bugetul ţării, rămîne prost, trage în plug ca boul, iar insul şmecher şi chiulangiu, stă într-o parte şi rîde batjocoritor cu sticla de bere în mîna: cine nu munceşte, acela trăieşte bine, amintindu-ne de vlăjganul dintr-o populară comedie cinematografică de odinioară.

Sper că de acum înainte să nu mai avem parte atît de des de asemenea scene jignitoare pentru omul lucrător cinstit şi de irosire nesimţită a banilor publici. Aceasta pentru că Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei (MMPSF) a elaborat un proiect de hotărîre pentru Guvernul RM care vine să modifice şi să completeze substanţial Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului social. Potrivit Djulietei Popescu, şefa direcţiei de politici de asistenţă socială a acestui minister, a devenit mai minuţioasă examinarea necesităţii de solicitare a ajutorului social, au fost extinşi indicatorii în ce priveşte bunăstarea familiei, care alături de veniturile membrilor acesteia, reprezintă principalul argument la acordarea asistenţei financiare din partea statului pentru păturile cele mai nevoiaşe ale populaţiei ţării noastre.

Suplimentar, la cererea pentru primirea ajutorului social, solicitantul trebuie să anexeze certificatul privind componenţa familiei în original. La fel, pentru a nu admite plăţi nejustificate de sume de bani publici cu titlu de ajutor social către persoane care vor să paraziteze pe seama statului se preconizează anexarea copiilor actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei, certificatului de naştere a copilului, concluziei consiliului medical consultativ, în cazul în care sînt vizate persoanele cu dizabilităţi. Funcţionara MMPSF precizează că pentru determinarea venitului global mediu lunar al familiei sînt declarate toate veniturile şi economiile, indiferent de provenienţa lor.

În particular, la evaluarea veniturilor obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), precum şi în gospodăriile casnice auxiliare, indiferent de mărimea terenurilor în proprietate sau în arendă, se utilizează cîştigul net al unei gospodării ţărăneşti şi auxiliare.     

 Propunîndu-şi să susţină în mod expres doar persoanele lipsite, care nu-şi pot obţine singure surse de existenţă, Guvernul va exclude la calcularea venitului global cîştigurile din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a gospodăriilor casnice auxiliare sau din activităţile bazate pe folosirea terenurilor agricole ale familiilor formate doar din membri inapţi de muncă: copii, invalizi, persoane care au împlinit vîrsta de 75 ani. Pentru ultima categorie, MMPSF a propus micşorarea vîrstei pînă la 62 ani.      

Djulieta Popescu a specificat că, întru identificarea veniturilor ascunse la acordarea ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului, asemenea detalii, precum deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, la fel ca şi unele caracteristici ale familiei, sînt considerate drept indicatori ai bunăstării, care se măsoară în puncte. Prin însumarea punctajului indicatorilor se obţine scorul total al familiei. În caz că acest scor este mai mare decît pragul stabilit, familia respectivă este neeligibilă pentru stabilirea dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului.

Unul dintre principalele motive, pentru care s-au efectuat modificări şi completări în Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului social, în sensul îmbunătăţirii lui, după spusele Djulietei Popescu, a fost intenţia de a-i încuraja pe salariaţii ce fac parte din familiile nevoiaşe, cu salarii mici, să continue să muncească pentru a-şi obţine propriile venituri şi de a exclude dependenţa acestora de ajutoarele sociale. Astfel, s-a decis ca din mărimea cîştigurilor salariale înregistrate de acestea să fie deduse la evaluarea veniturilor familiei nu 60 de lei, după cum era stabilit pînă acum, ci 120 de lei, de fiecare membru al familiei defavorizate care pretinde asistenţa statului.

Care va fi efectul punerii în aplicare ale acestor modificări ale Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului social? Se poate de spus că deja acestea-şi găsesc reflectare în bugetul de stat pentru anul curent. Să zicem, dacă în 2012, pentru plata ajutorului social către 76 mii de familii din ţară, s-au cheltuit 438 milioane de lei, apoi anul acesta au fost prevăzute 453 milioane de lei. Adică, a crescut suportul financiar al statului pentru cele mai sărace categorii ale populaţiei ţării. Doar indemnizaţiile acordate pentru compensarea cheltuielilor în perioada rece a anului se vor ridica anul acesta la aproape 140 milioane de lei.

Deşi controlul, procedura de evaluare a veniturilor şi bunăstării familiei solicitantului de ajutor social se efectuează mai minuţios, reprezentantul MMPSF spune că numărul beneficiarilor va creşte în mod substanţial. Bunăoară, după ce se va reduce vîrsta de la 75 la 62 ani pentru persoane din familii cu copii, invalizi, care urmează să beneficieze de ajutor pentru perioada rece a anului şi ale căror beneficii obţinute din cultivarea loturilor agricole nu vor fi luate în calcul la evaluarea veniturilor, se estimează că cifra acestora ar putea creşte cu aproape 200 mii de familii, ceea ce va necesita suplimentar aproximativ 100 milioane de lei. O nouă povară pentru Guvernul RM, pe care şi-a asumat-o din preocuparea pentru categoriile sărace de populaţie din ţara noastră.

 Vlad LOGHIN