PREMIU PENTRU REALIZĂRI REMARCABILE ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII EUROPENE

Republica Moldova a obţinut Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene. Un anunţ în acest sens a făcut, pe 24 iunie, academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Premiul a fost oferit lui Gheorghe Duca în timpul unei vizite recente la Bruxelles, pentru asocierea R. Moldova la Programul-Cadru 7 al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC 7). Moldova este unicul stat din Parteneriatul Estic care are statut de ţară asociată la PC 7. Cercetătorii din R. Moldova au participat cu 304 proiecte la PC7. 50 dintre aceste proiecte au devenit cîştigătoare. Academicianul a menţionat că în curînd va fi semnat un demers pe numele comisarului european pentru cercetare şi inovare, cu iniţiativa de asociere a R. Moldova la Programul "Orizont 2020". Programul prevede cooperare internaţională pentru dezvoltarea tehnologică.