MAFIA ŞI NEOBRĂZAREA ACADEMICĂ PATRONATE DE DUCA

De ce, totuşi, acest personaj slugarnic vrea să fie preşedinte veşnic al AŞM?

Pe 17 Aprilie, în cadrul Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), urmează să fie ales, pentru un mandat de şase ani, viitorul preşedinte al acestui înalt forum ştiinţific. Pentru acest post candidează Leonid Culiuc, directorul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM, Valeriu Pasat, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Gheorghe Duca, actualul preşedinte al AŞM, şi Valeriu Canţer, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Acreditare şi Atestare.

Aşa cum se întîmplă în absolut toată lumea civilizată, democratică, candidatul la un astfel de post, dincolo de faptul că acesta presupune elevaţia supremă a tot cea ce are o naţiune în tot cuprinsul, ştiinţei, spiritualităţii ei, trebuie să fie de o moralitate absolut ireproşabilă, un model civic care trebuie să imprime respect instantaneu întregii societăţi, o personalitate ruptă total de vulgarismul disputelor politice etc.

Întruneşte Gheorghe Duca măcar o parte din aceste atribute absolut obligatorii, pentru că despre domnia sa va fi vorba în rîndurile ce urmează?

Candidatură cu cîntec politic pentru al treilea mandat

Cel mai flagrant şi nedemn gest al lui Gheorghe Duca este acela că, în „buna tradiţie sovietică” în care s-a format, candidează abuziv pentru ocuparea a celui de-al treilea mandat consecutiv de preşedinte al AŞM. Argumentul său este acela că primul mandat a fost de doar patru ani (în prezent, mandatul preşedintelui AŞM este de şase ani), că l-a obţinut în baza vechilor norme legale şi, deci, nu poate fi vorba de două mandate consecutive.

Deşi intenţia sa i-a fost contestată cu argumente plauzibile de către cei mai avizaţi academicieni, jurişti etc., Gheorghe Duca a cerut Parlamentului să interpreteze dacă poate candida din nou. Răspunsul Comisiei juridice a Parlamentului a fost unul năucitor şi sfidător în acelaşi timp: printr-un aviz consultativ, Comisia a decis că Duca se poate înscrie la concurs. Juriştii politruci din Parlament au motivat că, potrivit noii legi, primul său mandat nu se ia în calcul.

Păi dacă primul mandat de patru ani nu se ia în calcul, atunci cum se numeşte acea perioadă cît a fost preşedinte al AŞM? Să înţelegem că acea perioadă s-ar numi „Preşedinţie de patru ani”, iar următoarea – „mandat de şase ani”?! O prostie politico-academică mai insultătoare decît aceasta nici că se mai poate pomeni!

Este clar că pentru această ilegalitate Duca are un sprijin politic serios. Dacă se fură bănci şi Aeroportul în văzul lumii, atunci de ce să nu se fure şi un concurs de ocupare a funcţiei de preşedinte al AŞM? Fireşte că la mijloc sînt şi bani mulţi! Iar Duca îi are.

„Sărmana” familie Duca, care călăreşte AŞM de 10 ani

Ceea ce citiţi în rîndurile de faţă nu sînt presupunerile sau invenţiile noastre, ci date publice, deci cunoscute de către toţi cei relativ interesaţi. Anul trecut, în 2013, din declaraţia de avere depusă, aflăm că Duca obţinuse venituri de peste o jumătate de milion de lei. Tot aici este specificat faptul că Duca şi soţia sa au reuşit să obţină, din salariu şi pensie, peste 600.000 de mii de lei, asta însemnînd cîte 55 de mii de lei pe lună. Reţineţi, în acest context, că salariul mediu pe economie în Moldova este sub patru 4.000) mii de lei.

Gheorghe Duca mai est proprietarul unei locuinţe de 300 de metri pătraţi, care, potrivit experţilor imobiliari, valorează 4,3 milioane de lei. Aşa cum stă bine şi unor foşti comunişti nomenclaturişti, deveniţi boieri peste noapte în capitalism, locuinţa familiei Duca este separată de restul „prostimii” din exterior printr-un gard înalt de doi metri, iar curtea este dotată cu camere de supraveghere, ca nu cumva hoţii să-i fure ştiinţa din palat. Pe mai departe, Duca mai are, cel puţin la vedere, trei depozite bancare, în care păstrează peste un milion de lei şi aproape 35 de mii de dolari. Tot el mai are în proprietate un garaj, trei terenuri agricole şi două terenuri pentru construcţii.

La vremea respectivă, aşa cum îi stă bine unui academician „îmbogăţit din ştiinţă”, Duca a declarat că şi-a cîştigat averea cu care şi-a construit casa prin practica de profesor asociat, între anii 1998-2002, în Italia.

Interesele profitabile ale familiei Duca mai coabitează, cum altfel?, şi cu AŞM, în mod substanţial, am putea zice. Astfel, preşedintele AŞM, Gheorghe Duca, este şi şeful şefei Universităţii Academice şi directoarea Liceului Academic, care nu-i nimeni alta decît nevestica sa, doamna Maria Duca. Conflictul de interese este mai mult decît evident! Absolut toţi membrii AŞM şi salariaţii instituţiei ştiu că Universitatea Academică şi Liceul Academic au fost înfiinţate de Duca exclusiv pentru interesele soţiei sale, deci şi ale lui. Unii au curaj să spună acest lucru, alţii nu, iar asta pentru că se tem să nu-şi piardă locul de muncă sau statutul.

Conform art. 26, al. 1 din „Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” nr.158 din 04.07.2008, „funcţionarul nu poate exercita o funcţie publică în subordinea unei rude prin afinitate cum este soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei, în cadrul aceleiaşi autorităţi publice. Tot în acest articol, se prevede că este obligatorie luarea de măsuri „în vederea încetării raporturilor ierarhice nemijlocite în termen de 2 luni. Dacă nu se respectă ultima prevedere, atunci persoana-funcţionar public se transferă la o altă funcţie sau este eliberată din funcţia publică deţinută.”

Duca este mai presus de lege, iar asta nu de ieri, de alaltăieri, ci de răs-alaltăieri, de cînd l-a „botezat” Vladimir Voronin în această funcţie. Această lege este valabilă doar pentru amărîţii de bugetari cu salarii de 2-3.000 de lei pe lună.

Nici neregulile constatate de Curtea de Conturi nu afectează familia Duca

Nu mai devreme de 2013, Curtea de Conturi a depistat nereguli de sute de milioane de lei la AŞM. Experţii Curţii de Conturi au stabilit într-un raport că, în perioada anilor 2009-2012, conducerea AŞM a repartizat neuniform prime în valoare de peste 14 milioane de lei, iar asta în condiţiile în care datoriile creditoare au crescut de 5 ori. În plus, a dat în arendă şi cîteva terenuri agricole destinate cercetărilor, deşi acestea erau destinate activităţilor de cercetare.

Sigur că neregulile constatate sînt mai multe şi ar fi obositor pentru cititor să reproducem întreg Raportul Curţii de Conturi. Ce folos că acestea rămîn doar pe hîrtie, căci se pare că Duca are spate politic destul de puternic. La fel se îmbuiba Duca şi pe vremea guvernării comuniste! Nu se prea temea el de Voronin, doar e savant!

Duca, sluga preaplecată a tuturor guvernărilor

În prima parte a lunii Martie, Oazu Nantoi, Mihai Petrache, Stanislav Pavlovschi şi alţi jurişti, dar şi persoane publice, au semnat o scrisoare adresată preşedintelui Nicolae Timofti, premierului Iurie Leancă şi preşedintelui Parlamentului, Igor Corman, în care cereau să fie interpretate oficial normele din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare. Potrivit semnatarilor, Gheorghe Duca nu are voie să candideze pentru un al treilea mandat la conducerea Academiei de Ştiinţe, deoarece normele Codului adoptat în 2004 interzic aceasta. După cum aţi citit deja, Comisia juridică a Parlamentului a decis că Duca poate candida la concurs.

Dar iată ce i se reproşează, pe drept, cu probe şi argumentat, lui Duca!

“Domnul Duca a bătut şi continuă să bată la uşile celor mai înalte birouri ale Puterii pentru a-şi asigura condiţii garantate şi favorabile participării la scrutinul academic-prezidenţial. Dînsul deja flutură în faţa academicienilor cu textul unui aviz consultativ al Comisiei juridice parlamentare, din care rezultă că domnia sa are dreptul să participe la scrutinul respectiv, percepînd avizul menţionat drept “carte verde” pentru instaurarea la cîrma Academiei a unei dinastii familiale “academice”, se spune în scrisoare. Semnatarii sînt convinşi că şi de această dată, în legea pomenită mai sus, s-a procedat ca şi în alte cazuri în care Parlamentul s-a lăsat antrenat în procesul de a face legea potrivită pentru persoana potrivită, ignorîndu-se principiile fundamentale necesare pentru funcţionarea eficientă a unui sistem democratic de administrare a activităţilor publice.

Autorii mai semnalează faptul că la AŞM se face spectacol, ceremonii solemne, ceea ce a transformat-o într-un panteon cvasi ştiinţific, în cadrul căruia se acordă titluri “ştiinţifice”, se ţin lecţii “academice” destinate publicului larg, se desfăşoară conferinţe şi workshop-uri internaţionale, dar prea puţin suport real se acordă însăşi cercetării ştiinţifice. Iată şi documentul adresat lui Gheorghe Duca!

AŞM, un „azil de stat” pentru incompetenţi sau hoţie bugetară instituţionalizată? Viitor de aur ştiinţa noastră nu are

„La fiecare 7 Noiembrie, ziua „Marii Revoluţii din Octombrie”, aţi participat, fără pic de jena, la mitingurile organizate de Partidul Comuniştilor, identificîndu-vă cu ciracii dvs. comunişti, nu numai stînd laolaltă cu ei la tribuna improvizată, ci şi prin prinderea la piept a panglicii roşii bolşevice.

În ajun de 5 Aprilie 2009, în plină campanie electorală, în cadrul adunării colectivului Institutului Patrimoniului Cultural, dvs. v-aţi produs pe post de agent electoral al Partidului Comuniştilor, afirmînd, în discursul dvs., că liberalii nu sînt soluţia cea bună pentru R. Moldova, că sînt împotriva Academiei. În situaţia cînd ASM este o instituţie depolitizată, dvs. v-aţi permis să ţineţi un discurs demagogic şi politicianist, făcînd deschis propagandă în favoarea Partidului Comuniştilor.

Chiar şi după alegerile parlamentare din 5 Aprilie şi, culmea, după evenimentele din 7-8 Aprilie, soldate cu crimele guvernării comuniste – cei trei morţi şi sutele de tineri trecuţi prin „coridorul morţii” – aţi continuat să faceţi partizanat politic în favoarea comuniştilor. Numai cît face apelul semnat de cîţiva directori de instituţii din cadrul AŞM, în frunte cu d-na Mariana Şlapac, vicepreşedintele acesteia.

O altă „mostră” de partizanat politic al conducerii AŞM în favoarea comuniştilor, după evenimentele din 7-8 Aprilie, a fost şi mobilizarea angajaţilor acesteia pentru a participa la mitingul organizat de PCRM, cu ocazia zilei de 1 Mai, care a avut loc în scuarul Operei Naţionale. La acest miting s-a prezentat, din partea conducerii ASM, aceeaşi neobosită doamnă M. Şlapac, cu un buchet mare de liliac, iar dl Duca, în acel moment, ca un adevărat bărbat, tupilat în spatele respectivei doamne, practica diplomaţia proverbială a dînsului”.

Numai Voronin cîte ar putea spune despre slugarnicul politic Duca…

Vă daţi seama că lui Duca ar fi trebuit să-i crape obrazul de ruşine ca să mai candideze la funcţia de preşedinte chiar dacă s-ar fi făcut vinovat doar de 10% din coţcăriile amintite mai sus? Vă daţi seama cît a putut şi cît mai vrea să facă de ruşine cel mai înalt for ştiinţific al ţării? În primul rînd, însă, este vorba de imaginea ţării noastre în faţa lumii internaţionale selecte.

A transformat AŞM într-un adevărat holding personal. Duca şi acum vorbeşte despre reformarea AŞM, pe care „a început-o şi vrea s-o ducă pînă la capăt”. În fond, modul în care a gestionat instituţia nu este cu nimic deosebit de metodele prin care „se descurcă” marii mafioţi care au prădat şi jefuiesc în continuare ţara. Iată ce declara, într-un interviu, reputatul scriitor, poet şi eseist Andrei Ţurcanu, dr. habilitat în filologie, responsabilul de sectorul de literatură română contemporană din cadrul AŞM, legat de aşa-zisul proces de reformare a instituţiei:

„Să vorbeşti de maximizare, de un buget de austeritate, să propui la modul serios şi iresponsabil reducerea personalului ştiinţific cu 10 procente şi tot atît de iresponsabil să „restructurezi” Academia prin dublarea secţiilor ei (şi, evident, a nomenclatorului birocratic), asta poate fi oare considerată reformă? Ştiinţa noastră are nevoie de o reformare cît mai urgentă, dar NU prin această sciziparitate costisitoare, care doar satisface nişte vanităţi şi rezolvă nişte interese personale.”

Tot în acest context, este demn de amintit modul în care, absolut abuziv, Duca i-a înfiinţat special lui Nicolae Dabija un post de membru corespondent al AŞM. Bineînţeles că atunci cînd a recurs la acest abuz grosolan s-a gîndit şi la un viitor vot în favoare lui pentru alegerile din 17 Aprilie. V-am mai scris despre cît a fost terorizat regretatul Dumitru Matcovschi doar pentru că a fost împotriva acestei „nelegiuiri academice”.

Acelaşi reputat scriitor Andrei Ţurcanu, în interviul despre care aminteam, mai vorbeşte astfel despre cît de eficientă este AŞM „sub domnia” lui Duca: „…circa treizeci de procente din angajaţi (ai AŞM; nora red.) îşi văd de treabă, adică muncesc, nu mă tem să spun, cu toată ardoarea şi dăruirea de sine. Alte treizeci de procente trag chiulul, cu o unică tresărire din somnolenţă şi unica satisfacţie – salariul de la sfîrşitul lunii. Şi, ca să termin, alte treizeci de procente, care acum, probabil, au ajuns la patruzeci, dacă nu chiar şi mai mult, fac vînt.

Mă refer la „vînt”. E vorba de sistemul birocratic, necesar fără îndoială, dar care, ştim bine, are mereu tendinţa să se autoreproducă, să crească şi, pînă la urmă, să se substituie adevăratelor obiective concrete pentru care a fost creat, devenind un fel de „lucru în sine”. (…) Ei sînt întotdeauna în treabă, „conduc”, reuşind să impună înaintea adevăratelor probleme şi realelor soluţii tam-tamul unui parazitism social şi să înlocuiască respectul pentru munca cinstită, sacrificiu, competenţă cu preferinţa pentru spectacol şi publicitate.”

Felul labirintic, atotprezent pe care de la o vreme l-a căpătat spectacolul la Academia de Ştiinţe este, aş zice, strigător. Este mult spectacol în structurile întortocheate, cu denumiri pompoase, care unui om serios nu pot să nu-i trezească rîsul, ca, de exemplu, „Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică”, copie fidelă a „Consiliului Suprem pentru Apărare”. (…) În sfîrşit, un spectacol – aici aş risca chiar un calificativ dur – de prost gust este reforma iniţiată în Academie.”

Numai Voronin cîte ar putea spune despre slugarnicul politic Duca…! Cum l-a trădat pe Voronin în favoarea politicienilor care acum îl susţin, uitînd cum îi beştelea pe vremea guvernării comuniste, la fel îi va trăda şi pe ei, dar cui? Dacă revin comuniştii la Putere, Duca nu mai are nici o şansă ca Voronin să-l primească la ţîţa sa politică pentru a i-o suge!

Mihai CONŢIU