LA O ANIVERSARE

Elena Zubcov între activitatea ştiinţifică, de expertiză şi cea de stat

Sînt persoane, care te impresionează de la bun început prin caracterul lor ferm şi ţinuta ştiinţifică, prin felul lor de a fi respectuoşi şi simpli în raport cu alţi oameni, colegi de serviciu. Cu doamna profesor cercetător Elena Zubcov, şefa Laboratorului hidrobiologie şi ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al AŞM, ne-am intersectat adesea prin culoarele instituţiilor academice, pe la diverse manifestări ştiinţifice, la care dînsa prezenta rapoarte, comunicări ştiinţifice sau le modera. În cazul ei, specialist cu mai multe profiluri ştiinţifice – hidrochimist, hidrobiolog, ihtiolog, ecolog – este foarte mult solicitată atît în cadrul Academiei de Ştiinţe, cît şi la nivel de ministere:al mediului, al agriculturii şi industriei alimentare, comisiilor interguvernamentale (Moldova-Ucraina) vizînd problemele de protecţie a naturii, de asigurare a Republicii Moldova cu resurse de apă din Nistru etc.

În contextul dat, precizăm că prof. Elena Zubcov, ca expert, este reprezentantul AŞM în organizaţia regională Strategia Ţărilor Dunărene, reprezentantul Institutului de Zoologie în Reţeaua Centrelor de Acvacultură din Europa Centrală şi de Est (NACEE), membru al Asociaţiei Internaţionale „Femeile Europei pentru un Viitor Comun” (WECF), al Asociaţiei Internaţionale „Women for Waterpartnership”(WfW); al Global WaterPartnership (GWP); al Asociaţiei Internaţionale „The International POPsEliminationNetwork” (IPEN). A fondat, în anul 1999, Asociaţia obştească Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova ”ECOTOX”cu certificat de utilitate publică, al cărui preşedinte este şi în prezent. Îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Ihtiologic din cadrul Ministerului Mediului. După cum ne-am convins, are o biografie de muncă impunătoare.

Referitor la activitatea ştiinţifică: despre calitatea unui savant, competitivitatea lui ne vorbesc proiectele şi granturile internaţionale cîştigate în competiţie cu alţi cercetători. Începînd cu 1991, Laboratorul hidrobiologie şi ecotoxicologie, condus de dna Elena Zubcov, n-a avut nici un an fără de proiecte internaționale, naționale, sau contracte economice. Primul proiect, care a fost şi primul din ţară, obţinut de această echipă prin concurs în cadrul programului INCO-Copernicus, finanțat de UE, l-a realizat împreună cu parteneri din Marea Britanie, Grecia şi Ungaria. Era întîia experienţă europeană, dar rezultatele au fost apreciate ca investigaţii de pionierat. Apoi au urmat proiectele de cercetare CRDF, CRDF/MRDA FRCF, SDC, WECF, SDC, IPEN, în total au fost realizate investigaţii valoroase teoretice şi aplicative în cadrul a 23 de proiecte internaţionale,22 proiecte naţionale şi circa 30 de contracte economice, ceea ce confirmă nivelul lor competitiv la scară mondială. Actualmente, a fost semnat contractul unui nou proiect în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina - Republica Moldova.

Cercetătoarea Elena Zubcov este autoare apeste 270 de studii şi lucrări ştiinţifice, indicele de citare al publicaţiilor din reviste internaţionale cu impact, conform datelor ISI Web of ScienceResults (Thomson Reuters), constituie 166 – încă o confirmare a competitivităţii cercetărilor. A pregătit 6 doctori în ştiinţe biologice, care muncesc alături de conducătorul lor ştiinţific sau în alte instituţii de cercetare.

O nouă experienţă în viața profesorului Elena Zubcov privind promovarea şi valorificarea politicii de stat în domeniul cercetării-dezvoltării constituie activitatea ei în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare în perioada 2005-2008, în calitate de vicepreşedinte al CNAA, fiind primul conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA. Alături de membrul corespondent Constantin Gaindric, preşedintele CNAA din acea perioadă, a pus în aplicare procedura de acreditare ştiinţifică, lansată odată cu aprobarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare în iulie 2004. Ca orişice lucru nou, acreditarea s-a dovedit a fi anevoioasă, iar unii conducători ai organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării chiar s-au opus ca rezultat al unor animozităţi. Dar dna Zubcov a avut curajul, insistenţa şi profesionalismul necesar pentru a convinge întreaga comunitate ştiinţifică de oportunitatea şi intenţiile pozitive ale evaluării şi acreditării ştiinţifice. Ca urmare, în perioada mandatului ei de patru ani au fost acreditate 48 de organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, dintre care 17 institute academice, 19 institute de cercetare cu subordonare ministerială şi 12 instituţii de învăţămînt superior. Mai mult, vicepreşedintele CNAA a creat o echipă de profesionişti, care activează în aceeaşi componenţă pînă în prezent, ceea ce demonstrează perspicacitatea Domniei sale în selectarea cadrelor de funcţionari publici. Drept confirmare a celor realizate, profesorul cercetător Elena Zubcov a obţinut în cadrul CNAA gradul de calificare Consilier de Stat al RM, rangul I, clasa III.

Cu prilejul frumoasei aniversări, a 65-ea, îi urăm doamnei profesor Elena Zubcov, Consilier de Stat al Republicii Moldova, multă sănătate, să manifeste în continuare acelaşi spirit inovativ şi perseverenţă în activitatea ştiinţifică, de expertiză şi în pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. La mulţi ani! Multă bucurie şi fericire!

Academician Valeriu Canţer,
preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare