LUMINA ÎNVIERII SE RĂSFRÎNGE ȘI ASUPRA CRIMINALILOR?

Atunci cînd oamenii pașnici sancționează, iar lui Dumnezeu nu i se permite

Autor: Mihai CONȚIU

Creștinii ortodocși din întreaga lume, cei din parohiile cărora li se închină, trăiesc permanent evlavios întru așteptarea Înălțării Domnului Iisus Hristos la Dreapta Tatălui Său. La ce se roagă ei? La pace, în general! Dar nu toți! De ce? Pentru că Ortodoxia a fost răstignită de către Vladimir Putin, cu blagoslovenia patriarhului Kiril al Bisericii Ortodoxe a Rusiei, pentru a declanșa cel mai criminal război împotriva Ucrainei! Să reținem că Bisericii Ortodoxe a Rusiei i se subordonează canonic și Mitropolia Moldovei, printre altele.

În realitate, Biserica Ortodoxă Rusă a fost răstignită de către Vladimir Putin în chipul tîlharului de pe cruce care i-a spus Mîntuitorului astfel: ”Nu ești tu Hristosul? Mîntuiește-Te pe Tine însuți și pe noi!” În cazul dat, tîlharul ”mîntuit politic” de către Putin este patriarhul Kiril. Mulțimea dezlănțuită l-a iertat pe tîlhar și l-a trimis la moarte pe Mîntuitor. După peste două milenii, mulțimea dezlănțuită a ortodoxiei ruse îl trimite iarăși la moarte pe Iisus, salvîndu-l pe tîlharul ucigaș care a blagoslovit, în numele Domnului, Iadul pe pămîntul ucrainenilor.

Tîlharul zilelor noastre, însă, este salvat de o mulțime controlată draconic de către discipolul diavolului pe Pămînt – Putin, căruia Kiril nu i se închină în chip de Iuda, ci ca frate geamăn în cele mai satanice schingiuiri ale semenilor lor.

Cele mai democrate și pașnice Țări ale lumii civilizate, nu neapărat și cele mai evlavioase, dar purtătoare de pace și bună înțelegere între oameni și națiuni, au impus sancțiuni diferite împotriva Imperiului Răului condus de către Putin cu blagoslovenia patriarhului Kiril, dar nu și Ierusalimul, care permite ca Lumina Învierii să fie luată și transmisă ”credincioșilor ortodocși adepți ai criminalilor Putin și Kiril”!

Dacă mirenii doritori de pace pot institui sancțiuni împotriva discipolilor diavolului, de ce ”stăpînii ortodocșilor” nu-i permit lui Dumnezeu ca să dicteze, prin ei, care sunt purtători ai cuvîntului Domnului, astfel de pedepse? Cine are dreptate?

01.05.24 - 00:04
01.05.24 - 00:12
03.05.24 - 00:29
01.05.24 - 00:11
02.05.24 - 13:35
02.05.24 - 01:12
02.05.24 - 13:37
02.05.24 - 13:34
09.05.24 - 17:17
03.05.24 - 12:37
02.05.24 - 13:32
04.05.24 - 13:23
03.05.24 - 12:22
09.05.24 - 17:15
10.05.24 - 11:40