DE ZIUA LIMBII ROMANE

PĂSĂRILE LUMINII, POEŢII

Autor: Iuliu CÂRCHELAN

Eterne picături de foc şi pară,

Planetele se-opresc pe crug şi mor,

Dar – reci cum sunt – lumina lor

Departe

Prin secole-şi croieşte tânăr zbor.

Asemeni e-a poeţilor grea soartă,

Pe mulţi ce de demult

I-am şi uitat, -

Ci focul lor continuă să ardă

În sufletu-ne, pur şi-nflăcărat...