AVIZ

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 15.11.2023, ora 10.00, desfășurarea licitației „cu reducere” de vânzare a bunului imobil - teren pentru construcţii, cu suprafața totală de 0,3049 ha, cu nr. cadastral 9617103.113; casă de locuit individuală, cu suprafața la sol de 91,6 m.p., cu nr. cadastral 9617103.113.01, construcție accesorie, cu suprafața la sol de 26,7 m.p., cu nr. cadastral 9617103.113.02, construcție accesorie, cu suprafața totală de 35,5 m.p., cu nr. cadastral 9617103.113.03, toate situate pe adresa: Republica Moldova, UTA Găgăuzia, s. Chioselia Rusă, str. Pobeda, nr. 75, la preţul inițial de expunere 103 500,00 lei, cu stabilirea limitei de reducere a prețului pînă la 94 500,00 lei.

Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A.

Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 09.11.2023, ora 16.00, următoarele acte:

-   cererea de participare la licitaţie;

-   copia actului de identitate - pentru persoanele fizice;

-   copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice;

-   procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanților;

-   documentul ce confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare:

Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.; 

Sucursala „Comrat”, IDNO 1002600028096;

Cod IBAN: MD46ML000000000280925080;

Informații suplimentare la tel. 022627572, 076717924, 076703146.

01.12.23 - 00:37
01.12.23 - 00:45
01.12.23 - 00:42
01.12.23 - 00:40
01.12.23 - 00:43
01.12.23 - 17:13
01.12.23 - 17:12
01.12.23 - 17:12
02.12.23 - 00:43
02.12.23 - 01:02
02.12.23 - 01:00
02.12.23 - 00:52
02.12.23 - 00:56
02.12.23 - 00:58