A FOST VOTAT PROIECTUL DE LEGE PENTRU FACILITAREA ACTIVITĂȚII MEDIULUI DE AFACERI ȘI REDUCEREA BIROCRAȚIEI

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care prevede facilitarea activității mediului de afaceri, a fost votat în lectura a doua. Modificările vizează mai multe domenii importante pentru activitatea agenților economici, menite să reducă costurile de afacere și să îmbunătățească relațiile dintre angajatori și angajați.

Cele mai multe ajustări țin de domeniul raporturilor de muncă. Astfel, este prevăzută modificarea clauzelor privind programarea concediilor anuale; întocmirea și deținerea de Regulamente interne ale unității; excluderea precontractului individual de muncă și a preavizării în scris a angajatului despre data începerii concediului anual. Se propune, de asemenea, o nouă redacție a clauzei privind achitarea indemnizației de concediu, care să aducă un echilibru între drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului. Astfel, indemnizația de concediu va fi plătită de către angajator cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu sau la o altă dată agreată de părți, dar nu mai tîrziu de data achitării salariului pentru luna în care a fost acordat concediul.

În ceea ce ține de verificarea medicală la angajare și cea periodică a persoanelor care urmează a fi angajate în funcții care implică activitatea cu produse alimentare, inclusiv în domeniul HoReCa, se propune să fie acoperite costurile din bugetul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală. Concomitent, este prevăzută posibilitatea efectuării examinării medicale la instituțiile medicale publice sau private. Prin hotărîre de Guvern va fi stabilită lista profesiilor și a factorilor de producție nocivi, a lucrărilor cu risc sporit pentru apariția și răspîndirea bolilor transmisibile etc.

În domeniul digitalizării și comunicaților electronice, se propune simplificarea procedurilor de autorizare a instalării rețelelor de comunicații electronice. În domeniul construcțiilor și urbanismului, va fi facilitată procedura de modificare a destinației imobilelor în blocuri locative în destinație comercială sau de prestări servicii.

Un alt domeniu important este cel cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Se propune ca, pentru primii 3 ani de activitate a întreprinderii, să fie reduse măsurile restrictive de control, adică organul de control să nu dețină dreptul de a aplica sancțiuni sau măsuri restrictive decît în cazurile în care se comit infracțiuni sau antreprenorul comite intenționat în mod repetat aceeași încălcare gravă.

Totodată, Guvernul va putea compensa, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cheltuielile financiare legate de instalarea aparatelor de casă și control în contextul în care, din 1 iulie, vor fi anulate patentele de întreprinzător.

Proiectul de lege a fost prezentat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Sursa: parlament.md