SESIZARE LA CURTEA CONSTITUTIONALA

Avocatul Poporului a solicitat Curţii Constituţionale examinarea constituţionalităţii prevederilor potrivit cărora moldovenii care deţin cetăţenia altor state nu pot fi încadraţi în serviciul militar prin contract.

Avocatul Poporului consideră că aceste restricţii îngrădesc dreptul cetăţeanului la dubla cetăţenie şi sînt discriminatorii faţă de persoanele care îşi fac serviciul militar prin contract în raport cu moldovenii care deţin cetăţenie multiplă.

Totodată interzicerea impusă militarilor prin contract de a deţine dublă cetăţenie restrînge dreptul acestora la muncă şi la protecţia muncii, dreptul la libera circulaţie şi dreptul la educaţie.

Ombudsmanul e de părere că cetăţenii Republicii Moldova nu trebuie să fie puşi în situaţia de a alege între a fi militari sau a-şi păstra dubla cetăţenie. Asta pentru că art. 35 lit.g) din Legea Nr. 162-XVI cu privire la statutul militarilor prevede eliberarea militarului din serviciul militar prin contract în cazul dobîndirii cetăţeniei altui stat.

Din aceste considerente, Ombudsmanul a sesizat Curtea Constituţională privind exercitarea controlului constituţionalităţii prevederilor art. 28, alin.(6) lit.e) şi art. 35, alin.(3) lit. g) din Legea cu privire la statutul militarilor nr. 162-XVI din 22.07.2005.

01.12.23 - 00:37
01.12.23 - 00:45
01.12.23 - 17:13
02.12.23 - 00:43
02.12.23 - 01:02
01.12.23 - 00:40
01.12.23 - 00:43
01.12.23 - 00:42
02.12.23 - 01:00
01.12.23 - 17:12
01.12.23 - 17:12
02.12.23 - 00:56
02.12.23 - 00:52
02.12.23 - 00:58
03.12.23 - 09:51