BAC 2021: RATA FINALA DE PROMOVARE A EXAMENULUI ESTE DE 79%

Anul acesta, rata totală de promovare a examenului național de bacalaureat constituie 79,44%, fiind în creștere cu 2,45 puncte procentuale față de anul 2019. Este în creștere și media obținută de absolvenți, iar pentru candidații din licee media mediilor la examenul național de BAC este 7,19, comparativ cu 7,04 – în 2019. În cadrul acestei sesiuni, de la examen a fost eliminat un singur candidat.

Datele sînt prezentate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în contextul publicării rezultatelor de la sesiunea suplimentară a examenului de BAC, la care s-au înscris 3 139 de candidați. Circa 33% dintre tinerii care au participat la această sesiune au promovat examenul, prin urmare încă 1038 de candidați au obținut diplomele de bacalaureat. Numărul absolvenților care au promovat examenul național de bacalaureat în acest an este de 12 880.

La sesiunea de BAC 2021 au fost admiși 16 213 candidați, dintre care 10 914 candidați din licee, 4601 candidați din colegii, 187 de candidați din universități, 342 de candidați care s-au înscris în regim extern și 169 de restanțieri din sesiunile anterioare.

Urmare a desfășurării sesiunii de bază și a celei suplimentare din cadrul examenului național de bacalaureat, rata de promovare a absolvenților din licee este de 93,98%, care este aproximativ aceeași comparativ cu sesiunea 2019. Astfel, din cei 10 914 liceeni, 10 258 au promovat examenul național de bacalaureat.

Mai mult de jumătate dintre candidații din colegii și centre de excelență au promovat examenul național de BAC. Astfel, din cei 4 601 candidați admiși la sesiune, 2 357 au promovat examenul, rata de promovare a absolvenților din colegii și centre de excelență fiind de 51,22%.

Din cei 187 de candidați înscriși din universități, 118 au promovat examenul național de bacalaureat, ceea ce reprezintă 63,1%.

Rata de promovare a candidaților care s-au înscris în regim extern este de 35,38%. Astfel, din cei 342 de candidați, 121 au promovat examenul național de bacalaureat.

Din cei 169 de restanțieri înscriși din sesiunile anterioare, 26 de candidați au promovat examenul, ceea ce constituie 15,38%.

Sursa: IPN