APELUL UNUI CITITOR

Domnului Mihai Conţiu

Mă adresez la Dumneavoastră pentru rezolvarea unor chestiuni personale. Mă numesc Rotaru Toader Vasile din s. Bobeica, raionul Hînceşti. Sînt pensionar din anul 2006. Pe parcursul vieţii mele, am lucrat în colhozul natal 47,6 ani de muncă. Am început activitatea de lucru în gospodăria agricolă, fiind un simplu colhoznic în satele Dahnovici şi Bobeica. Pe parcursul anilor, am reuşit să ajung şi să gestionez colhozul Serghei Lazo în calitate de preşedinte al colhozului din raionul Hînceşti, dîn care făceau parte satele Dahnovici, Bobeica şi Drăguşeni.

Activitatea mea de conducere a colhozului a durat 14 ani de zile, fiind cel mai longeviv preşedinte din cei 8 conducători a gospodăriei agricole pe parcursul anilor 1950 - 2001Primul preşedinte a gestionat colhozul 3 ani, al doilea – 8 ani, al treilea – 3 ani, al patrulea – 6 anial cincilea – 4 ani, al şaselea – 8 ani, al şaptelea, fiind eu personal, cu 12 ani în anii 1984-1996 şi cu încă 2 ani în anii 1999-2001 şi al optulea preşedinte cu 3 ani în anii 1996-1999.

În ultimii 2 ani de zile, am condus cu organizarea gospodăriei agricole pentru împroprietărirea cetăţenilor din 1 din cele sate a fostului colhoz, cu cote de terenuri agricole şi cu cote de avere, cum a avut loc în majoritatea gospodăriilor agricole din raioanele Republicii Moldova.

După lichidarea gospodării agricole, în anii 2001-2003 am fost angajat în calitate de sef al Direcţiei de sinteze economice, marketing şi informaţii a Direcţiei generale în agricultură şi alimentare a judeţului Lăpuşna. În anii 2004-2009, am fost chemat şi solicitat în calitate de consultant-economist la Centrul de Extensiune în Agricultură din oraşul Hînceşti. În anul 2006, am devenit pensionar şi am prelungit în continuare activitatea de lucru pînă în anul 2009.

Pe parcursul anilor 2010-2019, am găsit de cuviinţă să descriu activitatea colhozului nostru pe întreaga perioada a anilor 1950-2001. În aşa fel, pe parcursul anilor 2010-2019, am fost ocupat de a culege toate datele din arhiva raională cît şi cea a colhozului, pentru a descrie succesele şi insuccesele obţinute de toţi preşedinţii de colhoz pe durata anilor 1950-2001, cît a durat şi activat gospodăria agricolă.

Prima şi cea mai importantă chestiune personală, a fost cea de finanţare în anul 2019 a manuscrisului scris despre istoria colhozului Serghei Lazo – parte componentă a raionului Hînceşti, fiind colectate şi scrise circa 290 de pagini. La începutul anului 2020, a apărut pandemia şi am crezut, că n-o să dureze atît de mult. În cele din urmă, am hotărît să mă adresez la Dumneavoastră pentru a fi redactat şi dacă e posibil de a tipări manuscrisul de 290 pagini într-un anumit număr de circa 10-15 cărţi. Cît priveşte costul de achitare a cărţilor tipărite vom discuta în comun şi vom găsi limbă comună. Cele 290 de pagini au fost depuse pe flash la sfîrşitul anului 2019 şi le pot prezenta la solicitare. Vă rog mult Domnule Mihai Conţiu să-mi daţi un răspuns pe această chestiune.

Cîteva cuvinte despre ziarul Moldova Suverană. La acest ziar am fost abonat regulat în fiecare an de zile, începînd cu apariţia seriei noi. Am citit şi citesc majoritatea articolelor din ziarele anilor precedenţi, în prezent şi cele din lunile ianuarie-iulie 2021. În primul rînd citesc, articolele redactorului-şef, a redactorului-adjunct, adică ale Dumneavoastră şi ale celorlalți reporteri, cît şi doritorii care doresc să scrie articole la acest ziar. Cele mai multe articole sînt scrise de Dumneavoastră. Eu am făcut cunoştinţă cu toate articolele scrise despre Maia Sandu şi echipa celor 15 deputaţi, care n-au făcut absolut nimic în prima jumătate a anului prezent pentru locuitorii republicii noastre. Ei fac numai rău şi sînt cu gîndul doar la diasporă şi la implicarea forţelor străine în treburile interne ale tării noastre, după cum aţi menţionat şi Dumneavoastră de mai multe ori, deschizîndu-le ochii la toţi locuitorii ţării noastre. Am fost, sînt şi voi fi întotdeauna fidel acestui ziar. Iubesc mult ziarul Moldova Suverană şi consider că este cel mai bun din toate ziarele republicii noastre.

Cu respect, Rotaru Toader Vasile, s. Bobeica, MD-3413, Hînceşti, Republica Moldova,

Telefon - 060332420.

 

Răspuns d-lui Rotaru:

Stimate domnule Rotaru, înțelegem cu exactitate demersul domniei voastre, dar și importanța istoriografică a editării manuscrisului despre care ne spuneți. În acest context, vă informăm că ziarul nostru nu are competențe, capacități și resurse specifice unei edituri de carte. Putem fi alături de domnia voastră doar prin publicarea acestei scrisori-apel, în speranța că va fi citită de vreun editor profesionist și interesat de oferta dumneavoastră.

Cu stimă, Mihai Conțiu